ADEON Dopravní značení 2021

V průběhu léta je vždy čas na vydávání novinek. V dřívějším článku jsme si již v krátkosti uvedli novinky CGS Labs s označením 2021, uceleným řešením pro kolejáře, silničáře, řešením pro vlečné křivky atd. a nyní je čas si představit i naší aplikaci ADEON Dopravní značení 2021.

AutoCAD dopravní značení

Nová verze aplikace ADEON Dopravní značení 2021 přináší mírné úpravy, případně opravy stávající knihovny, především ale nové možnosti, které plynou ze spolupráce s Vámi – uživateli. Pojďme se tedy na ně podívat.

Rozšíření knihovny značení o světelné signály

Knihovna dopravního značení je nově pro verzi 2021 rozšířena o záložku Světelné signály, kde najdete světelné signály od S1 po S15. Můžete je tak využít pro zobrazení signalizace vjezdů / výjezdů z parkovišť, pro vyobrazení návrhu SSZ křižovatek, třeba pro názornost při jednání s úřady apod.

Samozřejmě včetně všech variant od Návrhu, přes Stávající až po Rušené a možnosti jejich změny mezi těmito variantami na jedno kliknutí.

Rozšíření možností tvorby podélných čar

Do verze 2021 jsme přidali zcela nové funkce pro vykreslování podélných čar, které jistě hojně využijte. Jedná se o možnosti:

 • Vykreslení nové čáry – klasicky pomocí zadání křivkou, jak jste zvyklý dosud, avšak nově se tato křivka s typem podélné čáry umí buďto
  • vykreslit V ose čáry Vámi zadanými body,
  • Krajem čáry (dojde tedy k odsazení osy křivky o polovinu tloušťky Vámi zvoleného typu podélné čáry),
  • anebo se křivka vytvoří ve Vámi předem definovaném odsazení (vztaženo k ose podélné čáry) – tedy Odsazením.

 • Další možností je poté vytvořit Kopii čáry, tedy ekvidistantu, či-li odsazenou podélnou čáru o zadané vzdálenosti od Vámi určené křivky, jakou je třeba hrana vozovky, obruba apod. a to opět:
  • vytvořením kopie křivky podélnou čarou v ose zadaného objektu (např. středová dělící čára v ose vozovky) na základě Křivky trasy/osy vozovky,
  • krajem čáry, tedy např. vodící proužek na hraně vozovky, odsazený na Vámi zadanou stranu vpravo či vlevo,
  • anebo vytvoření odsazené čáry, kdy odsazení zadáte číselně s výběrem strany od zvolené křivky, vztaženo k ose Vámi vykreslované podélné čáry.

To vše samozřejmě se zachováním funkce tvorby výkazů počtu navrženého, stávajícího a rušeného svislého DZ a sloupků DZ, skutečně barvených ploch VDZ a podélných čar.

Věříme, že novinky verze 2021 Vám opět ulehčí Vaší práci, těšíme se na Vaše další tipy a již nyní můžeme ujistit, že pracujeme na novinkách do další verze aplikace, které opět možnosti appky ADEON Dopravní značení posunou dál.

 

Postup aktivace

Před instalací aplikace ADEON Dopravní značení 2021, odinstalujete prosím předešlou verzi aplikace a poté nainstalujte verzi novou. Po reinstalaci původní aplikace ADEON Dopravní značení následně prosím již pokračujte s aktivací, jak jste zvyklí dle Postupu aktivace a to i v případě aktivace modulu ADEON nástrojů pro Civil, který je součástí balíčku Tools pro AutoCAD a Civil 3D a je licencován odděleně.

Kompatibilita aplikace

Aplikace dopravního značení 2021 je kompatibilní s Autodesk AutoCAD a Civil 3D verzí 2015 – 2021.

civil3dlogo AutoCAD logo

Napsat komentář