AQUATERRA – profesní nadstavba pro vodohospodáře

AQUATERRA, řešení od společnosti CGS Labs, je stejně tak jako dříve zmíněná PLATEIAFERROVIA profesní BIM ready řešení pro projektování v tomto případě vodních toků.

AQUATERRA poskytuje plnohodnotné nástroje pro tvorbu digitálního modelu terénu, trasování, tvorbu podélných profilů, detailní návrh a editaci příčných řezů, při současném znázornění hladiny vody, umožňuje komunikaci s dalšími programy jako je MIKE FLOOD či HEC-RAS pro výpočty ochrany před povodněmi, přívalovými dešti, sesuvy půdy a návrhy zavlažovacích systémů.

Aquaterra-3dsurface

AQUATERRA na základě situace, podélného profilu a příčných řezů vytváří 3D solid modely řek, kanálů i zpevněných kanálů. AQUATERRA využívá flexibilního dynamického datového modelu, společně jako tomu je u dříve zmíněných BIM ready řešení PLATEIA a FERROVIA, i AQARTERRA přejímá pracovní postupy a procesy zohledňující projekční praxi, které společně s pečlivě navrženým uživatelským rozhraním dělají z tohoto řešení z pohledu uživatele intuitivní, rychlý a přesný projekční nástroj, jehož data jsou vždy aktuální. AQUATERRA samozřejmě podporuje export dat QTO – materiálových kalkulací a mnoho dalších velmi užitečných nástrojů a funkcí, včetně Správce vlastností a exportu do IFC datového formátu pro spolupráci v BIM prostředí.

Aquaterra-3dsurfaceCS2

Díky výše zmíněnému a díky pečlivosti, se kterou byl program a uživatelské rozhraní navrženo, se zohledněním pracovních postupů se AQUATERRA překvapivě rychle učí a snadno používá.

Aquaterra-HEC-RAS2

Podporované CAD platformy

AQUATERRA podporuje verze aplikace AutoCAD Civil 3D, AutoCAD nebo AutoCAD Map 3D, stejně jako BricsCAD Pro a Platinum. Podporovány jsou pouze 64bitové verze!

civil3dlogoAutoCAD logo

Napsat komentář