Body vytyčení podél koridoru, jako body COGO

Nedávno jsme dostali dotaz od našeho uživatele, jak vyexportovat určité body podél koridoru jako body COGO. V Civilu 3D nic složitého, jen je třeba vědět, kde funkci najít, pojďme se tedy na ni podívat. Pokud je třeba získat např. body vytyčení podél trasy z koridoru, je potřeba při vybraném koridoru přejít na funkci „Body z koridoru“, kterou […]

Infraworks 360 – Orientace v modelovém prostoru – záhlaví aplikace

Venku panují opět vysoké teploty a tak si pojďme trochu odlehčit s článkem o Infraworks 360. Dnes si ukážeme, základní rozvržení modelového prostoru a vysvětlíme si stručně jednotlivé ikony a v nich řazené funkcionality. Karta modelu a možnost určení místa uložení Při vytvoření modelu, jak jsme si např. ukázali v článku – tvorby nového modelu – dojde k zobrazení Modelového […]

Sewer+ jak na nápravu “rozhozených” popisků uzlů či šachet

Pokud se Vám náhodou stane, že v situaci vytvořené pomocí Sewer+, dojde k chybě zarovnání popisků šachet, resp. uzlů, neobávejte se, náprava je velmi jednoduchá. Pojďme se podívat jak na to.“Vyšší” moc, tedy nějaké nesprávné 0 a 1 mohou mít za následek, že se uživatel může setkat s nepsrávným zarovnáním popisků u vrcholu šachty či […]

Sewer+ – povinné spojnice / lomové hrany terénu

Tentokrát si ukážeme, jak pomocí Sewer+ přidat povinné spojnice / lomové hrany terénu, pokud uživatel využívá program Sewer+ nad obecným CAD programem (AutoCAD, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Architecture, BricsCAD, ZW CAD), který neobsahuje modelář digitálního modelu terénu jako je tomu u AutoCAD Civil 3D. Jak víme, program Sewer+ obsahuje vlastní modelář digitálního modelu terénu, zároveň […]

Návod na instalaci AutoCAD Civil 3D 2020

AutoCAD Civil 3D 2020 je tu a s ním i pár novinek spojených s instalací – tentokrát určitě novinky k lepšímu. Pojďme se tedy podívat, jak na ni. Po spuštění instalace programu se otevře úvodní okno instalace – pokud instalujete samostatnou licenci a nebudete potřebovat správce síťových, zvolte Instalovat, v opačném případě přejděte na tlačítko Instalovat […]

Sewer+ tvorba situace, profilu a křížení vnějších sítí za pár minut

Dnes si ukážeme, jak jednoduché je vytvořit situační výkres vnější sítě, podélný profil a niveletu vedení s určením potrubí a vykreslením křížení sítí v podélném profilu (ať již kanalizační stoky, vodovodu, plynovodu či datové linky) pomocí Sewer+ a to vše nad dynamickým modelem, díky tomu je každá změna v situaci, profilu, dymenze atd. systémem zaznamenána. Aplikace Sewer+ […]

Nový Update řešení Autopath, Plateia, Ferrovia,…

V únoru jsme pro Vás připravili řadu novinek, o kterých jsme se zmínili v předchozích článcích. S jejich výčtem ještě nekončíme, jelikož tu máme i nový update pro sw řešení CGS Labs, jejímž jsme ve společnosti Adeon hlavním distributorem pro ČR i SR a výhradním pro ucelená řešení Plateia, Ferrovia a další. Nový update všech CGS Labs řešení, […]

Civil 3D – Překrytí projektu mapovým podkladem při tisku WMS map

Využívání WMS map portálu ČUZK je díky funkcionalitě AutoCAD Map 3D, obsažené v AutoCAD Civil 3D velice jednoduchá a tak hojně využívaná, avšak občas může být problém s překrytím při tisku. WMS služby jsou rychlým a zdařilým způsobem připojení aktuálních dat např. z ČUZK. CIVIL 3D tuto funkci, díky jádru MAP 3D obsahuje také, a tak je hojně projektanty […]

ADEON Dopravní značení 2019.2

Rok 2019 je tu a my pro Vás máme, kromě již v předchozím letošním článku zmíněné novinky ADEON Civil Tools, které jsou určené nejenom pro uživatele AutoCAD Civil 3D, tak také novinky v aplikaci ADEON Dopravní značení, jelikož nově jdou tyto dvě aplikace společně k distribuci v rámci jedné instalace.  Využívat však můžete i jen jednu z nich – jak […]