Autopath 2017

Zdravíme takto po prodlouženém víkendu všechny Civiláře a AutoCAD uživatele, především pak ty z Vás, kteří často či jen občas potřebují vytvářet analýzy průjezdů vozidel. Jak jsme se koncem února zmínili, je tu květen a s ním i rozšířená verze „obalovek“ Autopath.

Autopath je profesionální řešení pro analýzu vlečných křivek, které používají odborníci na dopravu, stavební inženýři, architekti a urbanisté po celém světě.

Autopath se nejčastěji používá k analýze manévrů vozidel na silnicích, křižovatkách, včetně okružních, parkovištích, staveništích, letištích, nakládacích prostorách a dalších. Autopath není omezen na poskytované knihovny vozidel včetně té české dle TP 171, jelikož mají uživatelé k dispozici celosvětovou knihovnu vozidel a to včetně možnosti návrhu vlastních, včetně definice specializovaných vozidel, jako jsou jeřáby, teleskopické přívěsy, soupravy a další.

Metody analýz vlečných křivek

Funkce Autopath obsahuje několik interaktivních metod analýzy vlečných křivek, založených na rychlosti vozidel, klopení vozovky, bočních třeních a algoritmech poloměrů zatáček, přičemž zároveň podporuje analýzu simulací pro více vozidel na stejné trase.

Metody analýz vlečných křivek

Autopath umožňuje horizontální a vertikální analýzy průjezdů vozidel vztažených k ose komunikace, hraně vozovky, obrubě nebo k jakékoli jiné definované linii, křivkou či trasou definovanou uživatelem. Požadované odsazení od dané křivky lze nastavit pro přední či zadní nápravu vozidla. Analýza průjezdu se dynamicky aktualizuje vždy, když se změní osa průjezdu.

Metoda analýzy tzv. EasyDrive nabízí interaktivní nápovědu pro pohyb vozidla vpřed a vzad s volitelnou funkcí “plného uzamčení při zastavení vozidla” pro obtížné manévry. Uživatelům je dána flexibilita při práci s dříve vytvořenými analýzami, a to buďto díky možnosti úpravy již vytvořené analýzy anebo pokračovat v této vytvořené analýze.

Autopath EasyDrive

Horizontální a vertikální analýzy

Simulace horizontální a vertikální analýzy průjezdu umožňují uživatelům kontrolovat půdorysné průjezdné křivky vozidel, včetně vertikálních. Parametry řízení vozidla, hodnota poloměru a hodnoty sklonu pro vertikální simulace jsou prezentovány ve všech fázích simulace a poskytují veškerá data potřebná pro tyto analýzy.

Široké možnosti zobrazení pro každou ze simulací průjezdů poskytují neomezené možnosti pro vytváření vizuálně zajímavých simulací:

 • trasy kol,
 • středový bod osy vozidla,
 • vnější okraj vozidla,
 • možnosti správy hladin,
 • možnosti nastavení typu křivky a šraf,
 • plné možnosti nastavení barevného zobrazení.

Horizontální a vertikální analýzy

Zprávy / výpisy

Autopath poskytuje celou řadu zpráv o analýze průjezdu:

 • zobrazení horizontálních a vertikálních obrysů a parametrů vozidla,
 • dynamický diagram parametrů řiditelných náprav,
 • detekce kolizí pro horizontální a vertikální analýzy,
 • možnost okótování šířky půdorysné plochy nasimulované analýzy pro zjištění maximálních hodnot šířky a to v libovolném bodě podél vytvořené simulace.

vertical analyses

Výpisy profil vozidla

Knihovna vozidel

Autopath nabízí uživatelům předdefinovanou celosvětovou knihovnu:

USA / KANADA / INDIE / …AASHTO 2011 (Imperial i Metric),
EvropaSpojené království
Německo
Švédsko
Norsko
Polsko
Bulharsko
Česká republika
Chorvatsko
Srbsko
Slovinsko
AUSTRÁLIEobsaženo
NOVÝ ZÉLANDobsaženo

Uživatelsky definovaná a speciální vozidla

Díky uživatelské možnosti návrhu vlastních vozidel mohou uživatelé rozšířit existující knihovny vozidel anebo vytvořit zcela nové knihovny vozidel, které dosud nejsou do softwaru zahrnuty. K dispozici jsou také nástroje pro import / export vozidel, které umožňují pohodlné sdílení nových vozidel s týmem v celé společnosti či s Vašimi externími spolupracovníky.

Nove vozidlo

Autopath umožňuje definici komplexní sady parametrů vozidla, včetně:

 • půdorysného a bočního tvaru vozidla,
 • geometrie vozidla,
 • počtu náprav,
 • počtu kol na nápravu,
 • rozchodu kol,
 • poloměru pneumatik,
 • šířky pneumatik,
 • nastavení možnosti řízení pro každou nápravu,
 • a další.

Nové vozidlo 3

V kombinaci s různými možnostmi definice řízení, jako je výpočet řízení, možnostmi pro nastavení každého z úhlů natočení řízených kol a definice hodnoty času otočení, poskytuje uživateli možnost vytvářet geometricky správnou a realistickou analýzu průjezdů.

Speciální vozidla

Další možnosti horizontální i vertikální analýzy průjezdů vozidel jsou uživatelům poskytnuty díky rozšířené možnosti definovat vlastní speciální vozidla s vysokými detaily. Volba kontury vozidla podporuje přidávání tvarů nákladu pro ještě větší schopnost analýzy průjezdů a to jak pro horizontální, tak vertikální analýzu.

Speciální vozidla

Tyto rozsáhlé možnosti přizpůsobení umožňují uživatelům definovat vysoce složité specializované vozy, jako jsou: vysokozdvižné vozíky, jeřáby, přívěsy, teleskopické přívěsy, zemědělská vozidla, vozidla s více přívěsy, kloubové autobusy a další vozidla s více nápravami a vyšším počtem řiditelných náprav.

Osvědčený, spolehlivý, testovaný!

S cílem poskytnout spolehlivé řešení, které splňuje náročné požadavky, inženýři z CGS Labs úzce spolupracují s akademickými pracovníky, renomovanými výrobci vozidel a specialisty kooperujících společností, kteří provádějí analýzu programu při náročných projektech. Zároveň společně nasloucháme našim uživatelům s cílem přinášet stále nové a užitečné nástroje.

Autopath používá mezinárodně uznávané matematické algoritmy a modely. Inženýři společnosti CGS Labs také provádí terénní testy a měření na skutečných vozidlech, aby zkontrolovali výsledky softwaru. Software je podroben rozsáhlému metodickému testování před každým vydáním.

Jsme tedy společně s kolegy z CGS Labs rádi za každý Váš cenný tip, radu, vítku apod., které se vždy snažíme do následných oprav a rozšíření v průběhu celého roku zapracovat.

Podporované CAD platformy

Autopath 2017 podporuje verze aplikace AutoCAD Civil 3D, AutoCAD nebo AutoCAD Map 3D ve verzi 2017-2013, stejně jako BricsCAD Pro a Platinum V17-V13. Podporovány jsou pouze 64bitové verze!

Stáhněte si trial verzi programu pro Vaši platformu:

AutoCAD logo  civil3dlogo  Bricscadlogo

Máte zájem o Autopath?

V případě zájmu o produkt Autopath neváhejte kontaktovat Vašeho obchodníka ADEON CZ, případně naše obchodní oddělení. V současné době pro Vás máme připravenu promo nabídku, která je však časově omezena a to do vydání nové verze programu Autopath 2017.1, který získají jak nový tak stávající uživatelé v rámci služby Subscription zdarma.

  Autopath na eshopu >>   

Napsat komentář