C3D 2015 – Koridor

V koridorech se ve verzi 2015 dočkáme zejména nových možností při zadávání rozšíření koridoru: vložení bodu frekvence koridoru na začátku a konci rozšíření vložení bodu frekvence ve vrcholech objektu sloužícího pro rozšíření možnost definovat odlišnou frekvenci podél zakřivení objektu sloužícího pro rozšíření

C3D 2015 – Niveleta

Mezi novinky verze 2015 patří také nové možnosti týkající se návrhu nivelety: prodloužení tečen nebo křivek na rozsah zobrazení podélného profilu automatické uchycení geometrie nivelety k zobrazení podélného profilu (úprava délky nivelety dle délky trasy)

C3D 2015 – Geolokace

Ve verzi 2015 již bez dalších úprav a modifikací programu můžete využívat funkci geolokace. Jedná se o jednoduché zadání souřadného systému a pomocí výběru přímo v mapového podkladu, nebo definičním souboru z aplikace Google Earth. Následně dojde k automatickému vložení mapového podkladu do výkresového prostoru. Z této mapy můžete vytvořit dynamický obrázek (nový prvek zvaný […]

AutoCAD Civil 3D 2014

Kromě nové verze Civilu 3D jsou na subscription centru ke stažení i další doplňkové programy vztahující se k verzi 2014 souhrně nazvané jako Productivity Tools for AutoCAD Civil 3D 2014. Také na stránkách Autodesk Exchange se objevily nové verze některých dalších doplňkových programů. Více v příspěvku.