Cílení podsestav v rámci jednoho koridoru

V příspěvku si ukážeme jak vyřešit situaci, kdy potřebuji nějakou linku v koridoru cílit na jinou linku v témže koridoru. Postup si ukážeme na příkladu použitém v příspěvku o manuální definici kubatur.

Pokud se v koridoru budeme snažit cílit na samotný koridor, kvůli dynamiky celého koridoru, ve snaze předejít nemožnosti definovat koridor, nám to program nedovolí. Proto si musíme pomoci statickým objektem v podobě odpojeného povrchu. V případě úpravy koridoru tak musíme myslet na to, že tento povrch musíme definovat znovu.

Napsat komentář