ADEON Dopravní značení 2.0

Jsme moc rádi, že se Vám naše aplikace dopravního značení líbí a zasíláte nám zpětnou vazbu. Díky tomu Vám dnes můžeme představit zimní novinky v aplikaci ADEON Dopravní značení 2018 2.0.

AutoCAD dopravní značení

Vážení uživatelé AutoCADu a Civilu, chceme Vás touto cestou informovat, že oficiálně distribuujeme naší aplikaci, tentokrát s označením ADEON Dopravní značení 2018 2.0. Nová verze aplikace s sebou přináší mnoho nového, vylepšeného a přepracovaného, pojďme si ji tedy stručně projít.

Seznam změn:

  • Nová databáze grafického znázornění značek,
  • Rozšířené možnosti výkazů,
  • Text staničení u paty sloupku,
  • Nová kategorie „Další“ – pro vkládání sloupků a textu staničení,
  • Drobná změna licencování – aktivace aplikace, pro zjednodušení tohoto procesu.

Rozšíření výkazů

Aplikace nyní vykazuje nejen počty SDZ a VDZ, ale také počty sloupků SDZ dle jejich typu (nyní jsou obsaženy 3 typy sloupků).

Text – Staničení – u paty sloupku

K připraveným značkám a jejich sadám umístěných na sloupcích přibyla nově možnost zadání Staničení podél trasy pro upřesnění umístění SDZ. Tento přepisovatelný atribut je Vám k dispozici jak pro Navržené, tak Stávající SDZ. Pro obě tyto možnosti je umístěn ve vlastní hladině, je tak zcela na Vás, zda budete popisek v projektu využívat či nikoli. Zároveň, je Vám k dispozici text staničení v nové záložce Další.

01-Staniceni Civil

Nová karta aplikace – Další

V aplikaci přibyla nová karta nazvaná – Další. Nyní zde naleznete možnost vkládat samostatné sloupky SDZ, dle jejich typu – ty jsou poté samozřejmě také vykázány.

02-karta_Dalsi

Dále byla přidána i možnost vložení samostatného atributu Staničení – pokud tedy potřebujete např. popsat staničením i dopravní značku, která tento atribut neobsahuje (zvolili-li jste např. variantu značky bez sloupku), můžete využít tento předpřipravený popisek.

Postup aktivace

Vzhledem k restrikcím v síti především u středních a větších projekčních kanceláři došlo k drobné změně licencování, kdy nyní jedním kliknutím uloží uživatel veškeré potřebné licenční informace do schránky Windows a snadno tak následně vloží do mailové schránky, pro odeslání žádosti k získání aktivačního klíče napřímo nám, v případě, že zmíněné restrikce sítě nepovolí využití potřebných portů pro zaslání aktivační žáosti skrze samotnou aplikaci.

03-zadost_new

Tip k používání výkazů

Jako poslední bod tohoto krátkého článku bych chtěl zmínit Tip k používání možnosti výkazů. Funkce Výkazy zpracovává veškeré bloky DZ s ohledem na to, v jaké hladině se nacházejí a co je obsahem textu viditelností dynamických bloků v kulatých závorkách (…). Tohoto můžete využít pro vytvoření vlastního značení, které splněním těchto podmínek bude také vykazováno, případně aplikaci vhodně využít i pro vykazování dalších objektů bloků, dle Vašich potřeb.

Např.:

Máte-li tedy v projektu nutnost využít vícero značek IS5, kdy jedna např. směřuje k letišti a další k přístavu (kdy je tedy např. třeba změnit krom textu také piktogram):

  • editací bloku zvolit v dané viditelnosti značky IS5 určený symbol z US_307 Letiště na US_306 Přístav,
  • blok poté Uložit jako… pod novým názvem (např. IS5-pristav),
  • upravený blok poté vložit do výkresu v hladině SDZ-navrhovane.

Pro názornost přikládáme kratičké video, jak na to:

Tímto jednoduchým postupem můžete však docílit i již zmíněného vykazování jakýchkoli bloků ve Vašich výkresech – používejte tak aplikaci nejen k práci s námi dodávanými značkami, ale i s vlastními bloky.

Kompatibilita aplikace

Aplikace dopravního značení je kompatibilní s Autodesk AutoCAD a Civil 3D verzí 2015 – 2018

civil3dlogo    AutoCAD logo

V případě zájmu o aplikaci ADEON Dopravní značení přejděte na náš e-shop a nebo kontaktujte Vašeho obchodníka ADEON CZ, případně naše obchodní oddělení. Aplikaci dodáváme zákazníkům firmy Adeon CZ s platným subscription produktů AutoCAD nebo Civil 3D.

Napsat komentář