Adeon Dopravní značení pro AutoCAD a Civil 3D

Aplikací či knihoven dopravního značení pro CAD je na našem trhu více, ať již lépe či méně povedených, jiné ani za zmínku nestojí. My jsme si z nich vzali příklad, zeptali se Vás, uživatelů, posílali Vám průběžně naší práci k testování a nyní doufáme, že Vám nabízíme tu nejlepší.

AutoCAD dopravní značení

Chceme Vás touto cestou informovat, že od dnešního dne oficiálně distribuujeme naší aplikaci ADEON Dopravní značení 2018. Jedná se o aplikaci, nejen tedy o samotnou knihovnu dopravního značení, a tak si myslím, že stojí za to, se na ni podívat podrobněji. Níže najdete popis aplikace, video ukázku a odkaz na eshop, kde je aplikace k zakoupení.

Nová aplikace ADEON Dopravní značení se sestává z několika neoddělitelných modulů:

 • samotná knihovna dopravního značení,
 • distribuce podélných čar,
 • a servisní modulu:
  • pro editaci svislého a vodorovného dopravního značení,
  • a vytváření výkazů, jak v rámci CADu, také snadno exportovatelných do Excelu.

Poskytnutá knihovna je v souladu s platnými předpisy jako je vyhl. 294/2015 a 84/2016.

Ukázka aplikace

Knihovna dopravního značení aplikace ADEON Dopravní značení 2018

Svislé dopravní značení pro AutoCAD CivilKnihovna dopravního značení sestává z téměř 4tisíc dopravních značek a jejich připravených kombinací, podélných čar a dopravního zařízení, tak abychom Vám co nejvíce ulehčili práci. Tyto jsou přehledně rozděleny do jednotlivých modulů na:

 • Svislé dopravní značení
  • a to jak navrhované, tak stávající;
 • Vodorovné dopravní značení
  • a to opět jak navrhované, tak stávající;
 • Písmena a číslice pro vodorovné nápisy na vozovce
  • a to opět taktéž jak pro navrhované, tak stávající;
 • Připravili jsme pro Vás také normové podélné čáry
  • opět ve verzi pro navrhované, tak stávající.

Jednotlivé prvky, ze kterých se dopravní značení a zřízení skládá, jsou rozděleny do hladin s přednastavenými vlastnosmi. V případě potřeby změny barvy, viditelnosti, tisknutelnosti atd. je tedy možné nastavit konkrétní vlastnosti zobrazení změnou v hladinách – např. jejich přidáním do Vámi používané šablony AutoCAD či Civil 3D.

Variabilita poskytnuté knihovny je velmi rozsáhlá, pro následné verze aplikace jsme připraveni ji a také funkce nadále rozšiřovat a budeme velmi rádi, pokud se nám svěříte s tipy, nápady a příp. výtkami – přeci jen aplikace je zde pro Vás, tak se neváhejte zapojit i do jejího vývoje ve Váš prospěch. Pojďme se v krátkosti podívat, co Vás v aplikaci čeká.

 

Svislé dopravní značení

Knihovnu jsme přehledně rozdělili do jednotlivých skupin pod rolovací tlačítko v rámci okna aplikace a to jak pro Navrhované DZ, tak případně pro Stávající.

Skupiny dopravního značení pro AutoCAD Civil

Svislé DZ jsou vkládány do modelového prostoru v závislosti na nastaveném měřítku poznámky jako dynamické bloky – pro vložení tedy vyberete konkrétní značku nebo její kombinaci, vyberete kliknutím modelový prostor a následně značku vložíte na určené místo:

Vložení dopravní značky do AutoCADu

Pomocí dalších uchopovacích bodů je možné řídit přesné umístění značky a to, protažením odkazové čáry, natočením DZ ke křivce (krajnici, vodícímu proužku, obrubě atd.)

NAtočení dopravního značení v AutoCADu

S možností výběru Stávající dopravní značení je Vám k dispozici také celá knihovna Svislého DZ v odstínech šedé barvy.

Stávající dopravní značení

Funkčnost u bloků Stávajícího DZ je zcela shodná s možnostmi Navrženého DZ:

Blok stávajícího dopravního značení  

V případě potřeby je možné jednotlivé značky jak pro Návrh tak Stávající skládat z poskytnutých bloků, případně si bloky značek upravit dle vlastních požadavků.

Vodorovné dopravní značení

Knihovna Vodorovného DZ je taktéž v souladu s normami a je opět rozdělena na Navržené a Stávající DZ.

Vodorovné dopravní značení AutoCAD Civil  Stávající vodorovné dopravní značení AutoCAD Civil

Funkčnost a editovatelnost obou variant, tedy Navržené / Stávající je shodná.

Editace vodorovného dopravního značení AutoCAD Civil Editace stávajícího vodorovného dopravního značení AutoCAD Civil

Podélné čáry

Distribuce podélných čar je shodná s vykreslováním klasické křivky, a to jak pro jednoduché či dovjíté podlélné čáry. Sekce podélných čar DZ je rozdělena pro přehlednost do tří skupin:

 • Čáry jednoduché V1a až V2b
 • V1b až V3
 • Poslední záložka je vyčleněna pro čáry V4, V10 a V12

Podelné čáry v AutoCAD Civil 3D  Podelne čáry dvojité AutoCAD  Podelne čáry v AutoCAD Civil 3D

Editační možnosti – karta Servis

Jak jsem se již zmínil v úvodu článku, nabízíme Vám aplikaci DZ, což s sebou nese doplňující funkce, kterými jsou:

Funkce apliakce Dopravní značení Adeon

Úprava vlastností dopravního značení

 • Změna měřítka vykreslení podélných čar z důvodu tisku pro vybrané či všechny podélné čáry vložené naší aplikací, tak aby byly vždy vykresleny dle normy bez ohledu na nastavené meřítko poznámky,
 • Možnost změny vykresleného DZ Navržené / Stávající a zpět stane-li se Váš původní návrh stávajícím DZ či naopak, není nic jednoduššího než vybrat značení, kterého se změna týká a poté zvolit tuto funkci pro jeho změnu na Stávající / Navržené.

Tvorba Výkazů – karta Servis

Výkazy DZ je možné vytvářet pro svislé, tak vodorovné DZ včetně počtů SDZ i VDZ pro navržené i stávající značení, tak i pro podélné čáry a to na jedno kliknutí:

 • Svislé DZ se vykazuje počty [ks];
 • Podélné čáry DZ se vykazují délkou, tedy v C3D [m];
 • Vytvořený výkaz si je možné prohlédnout přímo v okně aplikace v AutoCAD / Civil 3D a to zvlášť pro Navržené a Stávající značení a také jej vyexportovat do přehledné tabulky MS Excel na Vámi zvolené umístění (tedy např. do složky Vašeho projektu), jakmile je zvolen export do MS Excel, dojde po vytvoření výkazu zároveň i k otevření souboru aplikací MS Excel.

Export dopravního značení z AutoCAD Civil 3D

 • Výstup v Excelu může poté vypadat např. takto:

Nahled exportu MS Excel

Kompatibilita aplikace

Aplikace dopravního značení je kompatibilní s Autodesk AutoCAD a Civil 3D

civil3dlogo    AutoCAD logo

V případě zájmu o aplikaci ADEON Dopravní značení přejděte na náš e-shop a nebo kontaktujte Vašeho obchodníka ADEON CZ, případně naše obchodní oddělení.

Napsat komentář