Infraworks 360 – Nastavení programu

Dnes si ukážeme, jen v nutné míře, teorii spjatou právě se startem prací na projektu, jelikož Infraworks funguje na odlišném principu v porovnání s nám dobře známým Civilem 3D, je tak třeba zmínit pár užitečných tipů.infraworks 360 logo

V prvé řadě si ukažme možnosti nastavení programu jako takového – trochu nudné, ale je to třeba. Po spuštění I360 naleznete možnost nastavení v levém záhlaví, pod Vaším jménem, přiřazeným k Autodesk Account.

Infraworks 360 - přehled

I360 pracuje nad SQL databází, vytváří si cache soubory a průběžně si bez ohledu na uživatele model ukládá. Doporučuji se před započetím práce v I360 na záložku General podívat, naleznete zde informace o tom, kam se tyto soubory zapisují.

Infraworks 360 - nastavení General

Nastavení generování modelu je pro samotnou práci trochu na vedlejší koleji, ale pokud si vyhrajete s nastavením detailů pro práci (kdy není třeba vysoká úroveň vykreslování), práce se urychlí a zpřehlední, nakonec pro samotný výstup opět nastavte na vysoké rozlišení s detailním vykreslováním, ať je vše co nejlépe zobrazeno.

Infraworks 360 - Model Generation

I360, kromě celé řady jiného (vše máme v plánu na našem blogu s vámi projít), slouží i pro vytváření vizualizací a tak má relativně široké možnosti nastavení kvality obrazu. Je velmi důležité se na nastavení karty 3D Graphics podívat, právě jak jsem výše zmínil kvůli případné úpravě detailů, jako jsou Antialasing (známe z PC her), odrazy od hladiny vody, realistika vody, stíny atd.

Infraworks 360 - 3D Graphics

Následující karta se zabývá importem dat z lokálních aplikací. Chcete-li používat jako vstup data z lokálně nainstalovaných aplikací Navisworks a Civil 3D (což min. v případě Civil 3D předpokládáme), zvolte danou možnost.

Infraworks 360 - Data Import

Poslední karta je věnována velikosti a hustotě mračen bodů laserového skenování.

Infraworks 360 - Point Cloud

Příště si ukážeme nastavení uživatele a skupin uživatelů pro kooperaci na projektech a jejich případné sdílení a zveřejnění… i když k tomu se podrobněji v budoucnu ještě vrátíme, až budeme mít projekt vytvořen.

Napsat komentář