Infraworks 360 – Orientace v modelovém prostoru – záhlaví aplikace

Venku panují opět vysoké teploty a tak si pojďme trochu odlehčit s článkem o Infraworks 360. Dnes si ukážeme, základní rozvržení modelového prostoru a vysvětlíme si stručně jednotlivé ikony a v nich řazené funkcionality.

infraworks 360 logo

Karta modelu a možnost určení místa uložení

Při vytvoření modelu, jak jsme si např. ukázali v článku – tvorby nového modelu – dojde k zobrazení Modelového prostoru. Zde bychom snad mohli na úvod uvést, že je v Infraworks již funkční možnost výběru ukládání modelu buďto do Cloudové služby BIM 360 či lokálně – určitě vítaná náprava oproti předchozí verzi.

Vraťme se ale k modelovému prostoru v Infraworks, kde jsou funkce a nástroje  rozděleny do:

  • záhlaví,
  • a samotného modelového prostor.

Přihlášený uživatel

V záhlaví najde uživatel zleva pod svým jménem / přihlašovacím loginem možnosti s odkazy na:

  • vlastní webovou stránku pro jeho Autodesk profil,
  • odkaz na službu BIM 360, pokud je mu k dispozici,
  • možnost otevření okna pro Nastavení aplikace, pro které tak není nutné přecházet na výchozí „Domácí“ kartu Infraworks a nastavení měnit zde,
  • a možnost odhlásit se (následně přihlásit jiného uživatele) či možnost ukončení programu.

Sdílení modelu

Další funkcí je možnost sdílení modelu prostřednictvím služby BIM360:

V rámci Vašeho nastavení na BIM 360 k danému modelu pak mají určení účastníci přístup, ať již uvnitř či vně Vaší společnosti.

Zobrazení cloudových modelů

Další tlačítko slouží pro zobrazení již do služby BIM 360 nesdíleného modelu v této službě, pokud není model zatím nasdílen, tlačítko s písmenem B je takto, jak je na obrázku viditelné, šedě podbarveno.

Sdílené pohledy modelu

Pomocí funkce sdílených pohledů modelu je možné tyto připravené pohledy sdílet on-line pomocí klasických webových odkazů.

Pracovní pohledy modelového prostoru

Dalším v pořadí je tlačítko, nazvěme jej Pracovní pohledy modelového prostoru, které Vám umožní využít již přednastavené anebo vytvářet vlastní pohledy a ty upravovat. Můžete si tak připravit graficky méně náročná zobrazení s potlačením detailů, tedy vhodné pro práci s návrhem a poté pohledy s detailnějším nastavením kvality grafiky pro tvorbu vizualizací.

Tlačítko Proposals / návrhy

Zřejmě jste si již všimli, že v modelovém prostoru chybí funkce pro ukládání projektu. Opravdu je to tak, uživatel projekt řízeně neukládá, tedy pomineme-li počáteční vytvoření projektu a určení, zda bude uložen lokálně či ve službě BIM 360. Program pracuje nad SQL databází a vše je do ni průběžně zapisováno – výhoda i nevýhoda, dalo by se říci.

Jak tedy řídit jednotlivé fáze projektu nebo jej rozdělit do paralelních návrhů / úprav? Právě pomocí tlačítka Proposals, přeložme jej jako Návrhy. Každý nově vytvořený návrh (master je název výchozího) je Vaším nově uloženým návrhem v daném okamžiku a vždy nezávislý na ostatních.

Jen upozorníme – pozor na prováděné změny a následné přepnutí mezi jednotlivými Návrhy. Tím dojde k uložení změn do databáze a již nebude možné pomocí tlačítek Úprav vpřed a vzad Vámi provedené zásahy změnit na původní či následné.

Funkce zpět a vpřed

Samozřejmostí je možnost vrátit se s modelem před provedené úpravy či je znovu aplikovat funkcí vpřed, pokud jste se do historie úprav již vydali.

Toto však platí jen při dodržení podmínky, nepřecházení mezi Návrh a samozřejmě neukončení úprav modelu.

Správce modelu

Pod dalším tlačítkem se skrývá karta popsaná jako – Nastavení viditelnosti, zobrazení a výběru a objektů. Tu můžeme pro zjednodušení přirovnat ke Správci hladin v AutoCAD.

Pomocí tohoto správce je možné vypínat viditelnost objektů řazených Infraworks do jednotlivých skupin, vytvářet si v nich podskupiny / podmnožiny, uzamykat je atd.

Záložky

 Další funkcí v pořadí jsou záložky. Pomocí této funkce si můžete připravit pohledy na zájmových anebo zájmových místech, ke kterým se chcete vracet. Ušetříte tak čas hledáním, přibližováním se a natáčením pohledu k daným objektům či plochám – na dvě kliknutí jste díky záložce tam, kde potřebujete.

Funkce celé obrazovky a nápověda

V záhlaví programu nám již zbývá jen tlačítko pro zvětšení okna programu na celou obrazovku a tlačítko pro otevření nápovědy.

 

Příště si ukážeme blíže krátce funkcionalitu –  Sdílených pohledů.

Napsat komentář