Infraworks 360 – Uživatelé a správa skupin

Jak bylo v posledním článku k I360 slíbeno, podíváme se na nastávání uživatelů / skupin, což je vždy základ práce v týmu či přístupu k datům s právem náhledu, tedy bez možnosti úprav.

infraworks 360 logo

Sekce pro správu práv uživatelů a skupin s přístupem k Vašemu modelu / modelům naleznete ihned na titulní straně Infraworks 360 pod sekcí nastavení.

Infraworks 360 - přehled

Chcete-li na projektech pracovat sami, není třeba se následnému nastavení věnovat. Pokud však chcete model jen někomu nasdílet k nahlédnutí anebo mu udělit práva k úpravám, pak je následné nastavení nutné.

Infraworks group membership

Nastavení skupin a jejich členů je schováno pod tlačítkem Manage group membership, piktogram tlačítka této volby intuitivně napovídá, co se pod ním schovává. Po této volbě se ocitnete na stejnojmenné kartě, obsahující čtyři záložky, pojďme si je popořadě projít…

Karta – Členství ve skupině

Záložka Group Membership je soupisem skupin, kterých jste jako uživatel přihlášený k I360 (účtem Autodesk) členem.

Infraworks Group Membership nastaveni

Karta – Správa skupin

Zde již je možné spravovat skupiny vytvářením, mazáním a editací (změnou popisku) již stávajících skupin.

Infraworks správa skupin

Pokud je třeba zkontrolovat či změnit nastavení uživatelů konkrétní skupiny, zvolte tlačítko Users (xy) a přejdete tak rovnou na kartu Add Users to Group – Přidat uživatele do skupiny, viz následující bod.

Karta – Přidat uživatele do skupiny

Na této kartě je možné do konkrétních skupin, jejichž výběr je řízen rolovacím menu v horní částí karty, přidávat a také odebírat uživatele z té které skupiny.

Infraworks přidat uživatele do skupiny

Požadovaná akce je volena tlačítky Add / Remove User. Jakmile je uživatel přidán – zadáním jeho emailové adresy, je možné ve sloupci Role určit jeho právo přístupu k projektům, které budou anebo jsou dané skupině přiřazeny. Takto přiřazený uživatel obdrží vždy emailovou správu o jeho přidání k té, které řekněme „pracovní“ skupině.

Infraworks user roles

K dispozici jsou tři uživatelské role a administrátor:

Možnosti uživatelů Administrator Publisher Autor Reader
Vytvářet a spravovat skupiny uživatelů x x x
Přiřazovat role jednotlivým členům skupin x x x
Přiřazovat administrativní práva k účtu Infraworks 360 x x x
Možnost prvního publikvání modelu do cloudu x x
Možnost prvního stažení modelu
Odpojení lokální kopie modelu od online kopie a skupiny
Zobrazení a vkládání komentářů v modelu a návrhu
Synchronizovat: tedy přijímat a odesílat změny modelu x
Odstranění modeu z cloudu x

Karta – Nastavení administrátorských práv

V předchozím bodě zmíněná administrátorská práva je možné přiřazovat jednotlivý uživatelům právě zde – na kartě Set up Account Admins.

Infraworks nastavení administrátorských práv

V podstatě jen u daného uživatele zaškrtnete ve sloupci Admin, přidání tohoto práva a tlačítkem Done potvrdíte… nastavení je hotovo.

Příště se již podíváme na úvodní obrazovku – jen v krátkosti, a vytvoříme si „startovní“ model zvolené lokality… takže to již bude zajímavější čtení.

Napsat komentář