Infraworks 360 – Vytvoření nového projektu

V dnešním článku si společně ukážeme, jak odstartovat práci v Infraworks 360, tedy jak založit nový projekt a nad potřebným územím si vytvořit model terénu.

infraworks 360 logo

Výchozí karta – Home

Než začneme se samotným model, pojďme se ještě podívat na pár drobností na titulní stránce programu, kde naleznete, kromě již v předchozích článcích zmíněných sekcí:

  • Mé modely (My Models)
  • Tvůrce Modelu (Model Builder)
  • Informace o stavu licence (Specialize)
  • Testovací režim (Preview)

Infraworks home

Začněme trochu netradičně z pravé strany okna směrem do leva:

Sekce Specialize, dříve obsahovala rozšíření programu pro „chytré“ silnice, mosty a kanalizaci. Tyto zásuvné moduly jsou již součástí Infraworks 360 v rámci Autodesk Collection licencí. Z tohoto důvod zde naleznete tedy jen řádek s informací k Vaší licenci.

Sekce Preview, zde je možné využívat, potvrzením lic. podmínek, zásuvné moduly a funkce, které zatím nejsou plně součástí I360 a jsou Vám tak k dispozici v rámci testovacího režimu.

Sekci Model Builder, se budeme dnes věnovat – slouží pro tvorbu základního modelu, na němž začneme následně celý projekt v I360 vytvářet.

Poslední zbývající sekcí karty Home je část My Models. Ta je kartou přehledu již vytvořených modelů, včetně modelů dodávaných Autodeskem jako vzorových, poskytnutých uživatelům k náhledu a pro inspiraci.

Infraworks my models

V této části, pokud máte již ve starších verzích programu I360 vytvořené modely, se objevují tyto se zobrazením bílého vykřičníků v oranžovém kruhovém poli. Model z předešlých verzí programu je samozřejmě možné otevřít i následně editovat, je však třeba tyto nejprve převést na novější verzi. Přímo pomocí I360 a výběrem takovéhoto modelu program vše „zařídí“ sám, zvolte pouze po výběru projektu, zda chcete povýšit na novou verzi původní model nebo jeho kopii.

Infraworks model upgrade

Tvůrce modelů – Model Builder

Poslední, v předchozí části schválně nezmíněnou sekcí je Tvůrce terénu – Modelu Builder. Tento přehledný nástroj Vám v podstatě na jedno kliknutí vytvoří digitální model terénu, který obsahuje i automaticky vygenerované budovy, vozovky, chodníky a vodní toky nacházející se v dané oblasti.

Infraworks model builder

Okno samotného Model Builderu je přehledně rozděleno na  tři pomyslné části:

  • okno samotného výběru mapy + pravé horní podokno vyhledávání lokality (Search by Location), kde je možné vyhledávat zadáním adresy, názvu apod.,
  • v pravém sloupci je možné upřesnit volbu tvaru okna, jakožto hranice vkládaných dat – obdélník, polygon apod.,
  • třetí částí vpravo dole je pak následně definice názvu modelu/projektu a určení skupiny, tedy určení i kooperantů a jejich práv přístupu, viz článek Infraworks 360 – Uživatelé a správa skupin

Po volbě výše zmíněného a potvrzením tlačítkem Create Model, dojde ke zpracování dat a jejich přípravě na serverech Autodesk a během pár minut (v závislosti na ploše modelu a jeho složitosti) může výsledek importu dat vypadat například takto:

Infraworks Ruzyně

Infraworks mapa ruzyně

Příště se již vrhneme na samotné modelování.

Napsat komentář