Jak spojit body zaměření (transparentní příkazy)

Věčný problém: Jak co nejjednodušeji spojit zaměřené geodetické body? Velký kus práce nám v tomto případě pomohou udělat tzv. transparentní příkazy pomocí kterých můžeme body spojovat efektivněji.

Transparentní příkazy

Zásadou transparentních příkazů je, že je nelze spustit aniž by byl spuštěný jiný nadřazený příkaz. Tímto příkazem může být mimo jiné:

  • kreslení úseček,
  • kreslení křivky,
  • návrhová linie,
  • trasa.

Pomocí všech těchto objektů můžeme s využitím transparentních příkazů body spojit. Transparentní příkazy pak umožňují:

  • spojení bodů pomocí výběru bodu (výběru jeho popisu),
  • spojení pomocí čísel bodů (jednotlivých čísel, rozsahu čísel, kombinace),
  • spojení pomocí názvu bodů,
  • vyhledání bodu.

Pro ukončení transparentního příkazu stačí stisknout ESC, přičemž původní nadřazený příkaz (např. kreslení křivky) zůstane dále aktivní a můžeme tedy pokračovat v zadávání běžným způsobem.

Závěr videa zobrazuje možnost jak body proložit osu trasy včetně oblouků.

Napsat komentář