Jak vylepšit export do AutoCAD

Ne vždycky je výkres vytvořený v Civilu 3D přímo připravený pro tisk bez dalších úprav. Zpravidla je potřeba něco doladit, umazat, přikreslit  a podobně. K tomu účelu existuje příkaz pro export C3D výkresu do výkresu se standardy AutoCADu (tedy jednoduché úsečky a texty).

Tento nástroj však není úplně dokonalý a z principu převodu 3D křivek na prosté CAD objekty, tyto křivky rozloží na jednoduché úsečky. Zároveň objekty zůstávají ve 3D, tzn. mají přiřazenou Z souřadnici.

V rámci dnešního příspěvku Vám ukážeme několik kroků jak některým z nedostatků předcházet. Zejména jak převést koridor při exportu do 2D křivek a jak výkres převést na 2D výkres (výšky=0),

Pro správný export koridoru v křivkách, budeme potřebovat koridor upravit již před exportem. Pomocí nástroje na převod Nlinií koridoru do 3D křivek (_AeccCreatePolylineFromCorridor), převedeme všechny křivky, které budeme dále potřebovat. Následně zobrazení koridoru vypneme pomocí vypnutí právě zmíněných Nlinií.

Vzniklé 3D křivky hned převedeme do 2D křivek (_AeccConvert3dPolys), které již mají jednotnou Z souřadnici. Po této úpravě a po exportu již bude celý koridor editovatelný pomocí křivek.

V této fázi výkres můžeme extrahovat. V extrahovaném výkresu dále odstraníme reference bloku, pomocí nástroje rychle vybrat (_qselect) a následně reference bloku jednoduše rozložíme (_explode). Tímto způsobem se z bodů zaměření stanou prosté texty spolu s CAD bodem, čárkou, kolečkem (záleží na zvoleném stylu bodu před exportem) značící jeho polohu.

Pokud nám nevyhovují exportované popisky ve formátu Mtext, podobným způsobem jej převedeme do prostého textu. Pomocí příkazu rychle vybrat vybereme všechny výskyty Mtextu a pomocí příkazu rozlož je převedeme na prostá Text.

Nýná ta nejdůležitější část, převod celého výkresu do nulové výšky. Pokud máte instalované express tools najdete v jejich menu přímo nástroj flatten, případně jej spustíme zadáním příkazu (_flatten). Po zadání příkazu vybereme celý výkres a dojde k převedení výkresu do 2D, kde všechny objety mají nulovou výšku.

Napsat komentář