Nároží jako složený kružnicový oblouk

Dnes se podíváme, jak lze v CIVILU vykreslit nároží jako složený kružnicový oblouk. Jedná se sice o starší záležitost, ale v posledních dnech přibylo dotazů jak na vykreslení.

1_vykreslené oblouky

Postup vykreslení naleznete v článku.

Nejprve se podíváme na postup vykreslení v bez použití funkcí Civilu 3D.

Nároží se navrhuje jako složený kružnicový oblouk podle ČSN 73 6102. Velikost poloměru obruby R2 (R5) se zvolí podle doporučení z normy.
Při ručním zadávání dejte pozor na to v jakých jednotkách úhel zadáváte – stupně, nebo grady. Budeme kreslit nároží pro R1:R2:R3 = 2:1:3.
Jen před kreslením, nebo výpočtem vytyčovacích prvků nezapomeňte, že úhel α2 se odvíjí od úhlu křížení os komunikací (τ).
Postup vynesení je zobrazen na obrázku.
2_manuální vykreslení složeného oblouku
Pro vynesení složeného oblouku v Civilu budeme potřebovat znát některé údaje z vytyčovacích hodnot.
3_Výpočet vytyčovacích hodnot
Nyní se již podíváme na postup vykreslení za pomocí funkcí AutoCAD CIVIL 3D.
1) První z funkcí kterou si ukážeme je za pomoci Vícenásobného oblouku.
4_připojit vícenásobný
2) Druhou funkcí kterou si ukážeme je Vytvořit více oblouků.
5_Pomocí vícenásobného oblouku
3) Pokud budete chtít znát vytyčovací prvky již nakresleného, oblouku můžeme využít příkazu Vytyčovací prvky oblouku, který nám na základě výběru vypočítá parametry oblouku.
6_Vytyčovací prvky oblouku
Doufám, že se Vám malý výlet do funkcí Civilu líbil a byl pro Vás užitečný.

Napsat komentář