Novinky AutoCAD Civil 3D 2019

Rok se s rokem sešel, státní svátky na začátku května jsou stejně jako v loni touto dobou ty tam a další nás opět čekají až v červenci, tak si pojďme trochu od práce odpočinout nad novinkami AutoCAD Civil 3D 2019.

V prvé řadě, protože Civil 3D využívá jádro samotného AutoCADu, podívejte se určitě na článek s novinkami AutoCAD 2019 na našem AutoCAD blogu. Z nichž je jistě nejzajímavější nová funkce „Porovnání výkresů“, o které píše kolega Jiří Drahoutský.

Bohužel zároveň předem upozorňujeme, že český country kit, stejně tak jako další národní lokalizace budou vypuštěni Autodeskem později, ostatně jak tomu tak bývá. Nahlédnete-li na stránku s Country kity, verze 2019 zde zatím chybí. Nic méně naše firemní šablony a podsestavy můžete využívat i na verzi 2019 dál.

Nyní je tak možné stahovat  instalace Civil 3D verze 2019, zatím bez českého či jakéhokoli jiné country kitu buďto z Vašeho Autodesk Account účtu, z webu Autodesk anebo můžete využít odkazy níž pro přímé stažení instalačních souborů zde:

Pokud jste se již podívali na novinky AutoCADu 2019 a i si případně nainstalovali C3D 2019 CSY, tak si můžete na novinky rovnou podívat v programu.

V kostce zde najdeme následující:

„Jeden AutoCAD“

Zřejmě jste se již s tímto pojmem setkali. Autodesk přichází s novinkou sjednoceného AutoCADu, kdy slučuje jednotlivé specializované sady nástrojů pod jednu platformu nazvanou Only One AutoCAD.  Avšak raději pro vyjasnění podotýkám, že Civilu 3D tento sjednocený model netýká. Pokud se však o tomto modelu chcete s ohledem i na jiné profese dozvědět více, podívejte se na náš AutoCAD blog na článek – Pouze jeden AutoCAD.

Batch Save Utility

Ze zkušenosti víme, že Civil 3D je silný a relativně svižný software. Řada uživatelů se však potýkala s nízkým výkonem a ztrátou svižnosti programu ve verzích 2017 a 2018 při základních úlohách AutoCADu, jako výběr objektů, přepínání mezi modelovým prostorem a rozvrženími, při vykreslování a dokonce i při otevírání či také ukládání výkresů. Z tohoto důvodu se Autodesk rozhodl pro, řekněme opravu výkonu, která byla pro zmíněné verze ve formě DBX souboru, který musel být zkopírován do složky programu AutoCAD a zde nahrazením již existujícího souboru s nutností otevření a znovu uložení libovolného výkresu, který byl takovýmto zpomalením postižen… Dobrou zprávou je, že pro verzi 2019 již není třeba zabývat se tímto DBX souborem, který byl součástí opravy, ale je zde nově k dispozici v podstatě dávkový nástroj, který je přímo součástí instalace. Je nazvaný „Autodesk Civil 3D Batch Save“ a nachází se v panelu Start systému Windows pod programem Autodesk Civil 3D 2019, dle násl. obrázku.

Civil Batch save utility
Obrázek 1 Umístění příkazu pro spuštění Autodesk Batch Save Utility

Díky této možnosti dojde ke spuštění dialogového okna, pomocí kterého můžete vybrat verzi cílových souborů, se kterou chcete pracovat a poté pomocí dalších nástrojů přidávat nebo vyloučit konkrétní soubory. Dokonce máte i možnost přidat svůj vlastní soubor skriptu, který lze spustit ve stejné sadě souborů s touto funkcí a současně soubory s opravami uložit.

Dialogové okno příkazu Autodesk Batch Save Utility
Obrázek 2 Dialogové okno příkazu Autodesk Batch Save Utility

Snad jen na jednu věc bychom chtěli upozornit –  mějte na paměti, že rozbalovací nabídka v horní části dialogového okna Target Civil 3D Version pro nastavení cílové verze souborů zobrazuje pouze Civil 3D verze, které máte aktuálně nainstalovány na vašem počítači.

Formát objektů Civil 3D

S potěšením můžeme také říci, že formát C3D 2019 je shodný s předchozím formátem 2018, tzn., že modely z verze 2019 otevřete, upravíte i uložíte ve verzi 2018 a samozřejmě i opačně.

Infraworks a Civil 3D

Spolupráce Infraworks / Civil 3D byla opět o něco vylepšena. Nově při importu komunikací z aplikace Infraworks jsou importovány do Civilu 3D koridory, včetně jednoduchých vzorových příčných řezů a podsestav. Toto si ukážeme v jednom z následujících článků k samotnému Infraworks.

Tvorba podsestav pomocí Subassembly Composeru

Dále Autodesk zapracoval na opravě přepínače ApplyAOR v SAC, jenž ve starších verzích způsoboval špatné vykreslování bodů a spojnic převýšení koleje. Nic méně toto není jediný problém se kterým se kolejáři v C3D potkávají a tak pro Vás máme připraven software Ferrovia, který řeší problematiku železnic komplexně a uceleně s pro C3D nebývalou lehkostí.

Tvorba nivelety

K samotné projekční práci v C3D se vývojáři Autodesku podívali na zoubek v případě nivelety.

1. Jsou dodány dva nové oblouky do sekce Další pevné výškové oblouky

Je tak nyní nově k dispozici pod možností Další pevné výškové oblouky:

  • Pevný výškový oblouk (parabolický, horní / dolní bod, parametr, délka).
  • a Pevný výšková oblouk (kruhový, horní / dolní bod, parametr, délka).
 Nové možnosti tvorby výškových oblouků
Obrázek 3 Nové možnosti tvorby výškových oblouků

2. Převod nových výškových oblouků do starších verzí

Funkce převodu výše jmenovaných výškových oblouků do starších je schována pod první rozbalovací nabídkou nástrojové lišty Nástroje rozvržení profilu. Do starších verzí rozumíme vzhledem ke zpětné kompatibilitě souborů C3D verzi 2018.

řevod nových typů výškových oblouků do starších verzí C3D
Obrázek 4 Převod nových typů výškových oblouků do starších verzí C3D

Nechce-li uživatel převádět tyto nové typy pevných výškových oblouků do starší verze, nebudou tyto při otevření ve verzi C3D 2018 zobrazeny. Je tak umožněno dále pracovat na jiné části projektu a při následném znovuotevření projektu ve verzi 2019 je opět práce s objekty oblouků povolena.

3. Celková délka zakružovacího oblouku

V pořadí třetí, ale také poslední novinkou tvorby nivelety, je nově v okně Panorama pro Přehled entit výškového návrhu trasy navíc přidán sloupec pro Celkovou délku oblouk.

Civil 3D celková délka zakružovacího oblouku
Obrázek 5 Civil 3D celková délka zakružovacího oblouku

Implementace rozšíření z C3D 2018 a Map 3D

Jak je již zvykem, automaticky byla do verze 2019 implementována i rozšíření z předchozí verze 2018, tedy rozšíření 2018.1 a 2018.2. Stejně tak tomu je přidáním obsahu, který je součástí Map 3D 2019, tedy např. Export a import Google Earth formátu KML a další.

Napsat komentář