Novinky Civil 3D a InfraWorks 2022

Jak tomu je zvykem, je tu opět jaro v plném proudu a společnost Autodesk vydává nové nástroje v oblasti infrastruktury s označením Civil 3D 2022 a dále také aplikaci pro koncepční návrhy a prezentace InfraWorks 2022. Novinek, které Autodesk prezentuje na je letos vícero. O těch nejzajímavějších si povíme v následujících odstavcích.

Civil 3D 2022

Připojené trasy

V nabídce přibyla zcela nová funkce pro návrh připojených tras. Funkce se hodí například k vytvoření větve na mimoúrovňové křižovatce. Kromě zaoblení pomocí prostého kružnicového oblouku a nastavení poloměru, je nyní možnost použít složený kružnicový oblouk. U složeného oblouku můžete definovat délky a úhly všech oblouků, pokud není možné vytvořit oblouk, dle našich zadání Civil 3D si dopočítá parametry automaticky. Díky rozsáhlejšímu nastavením je možno definovat levé a pravé odsazení od osy komunikace, délku křivky, délku křivky za obloukem a délku napojení na stávající komunikaci.

Obr. 1 Připojené trasy

Jakmile máme všechny parametry nastavené klikem na tlačítko „Náhled“ se nám zobrazí navrhnutý oblouk. Pro případné změny se stačí vrátit o krok zpět a upravit si potřebné hodnoty. Opětovným klikem na tlačítko „Náhled“ se nám zobrazí provedené změny.  Pokud nastavíme hodnoty, které není Civil 3D schopen v návrhu vyřešit, upozorní nás hláškou, že nemůže najít řešení na aktuální křivku a parametry. V tomto případě máme na výběr několik možností, a to – vytvořit automatické napojení, vrátit se o krok zpět a upravit návrhové parametry anebo opustit dialogové okno (připojení trasy nebude v tomto případě vytvořeno). Složené kružnicové oblouky s škálou možností nastavení parametrů si najdou celou řadu využití, nejen při návrhu mimoúrovňové křižovatky.

 

Sada AEC Collection

Project Explorer

Vylepšení pod názvem Project Explorer jsme mohli vidět už v dřívějších verzích Civilu (polovina roku 2020). Jedná se o vylepšený prospektor, který nám dovoluje spravovat všechny objekty a také vyobrazí jejich kompletní údaje. Dále nám dovoluje editovat a revidovat větší množství AEC objektů a také podporuje tvorbu uživatelských reportů. Jedná se o opravdu velmi zajímavý nástroj pro zlepšení workflow, pokud probíhají práce s velkým množstvím objektů.

Obr. 2 Project Explorer

 

Grading optimalization

Jedná se o zcela nový nástroj pro Civil 3D k automatickému návrhu terénních úprav. Práce je velice jednoduchá a stačí zadat jednotlivé prvky požadovaného zemního tělesa, kdy je potřeba nastavit jejich parametry např. minimální a maximální sklon a výška. Po vybrání všech prvků vstupujících do návrhu nám vzniká sada cílů, kterých chceme dosáhnout. Dále přecházíme do prostředí Grading Optimization, kde probíhá automatický proces optimalizace. Po dokončení se povrch vyexportuje zpět do Civilu.

Obr. 3 Nastavení vstupů při tvorbě optimalizace
Obr. 4 Průběh optimalizace

 

Infraworks

V nové verzi Infraworks 2022 si hned po spuštění všimneme nového, omlazeného pracovního prostředí. Dále se také jedná o vylepšeného tvůrce modelů, rychlejší přidávání různých objektů a vegetace.

Tvůrce modelů

Pro vytvoření modelu zájmového území stačí vybrat oblast, kterou chceme vymodelovat a následně čekáme do doby, než se model vytvoří. Vytvořený model obsahuje data z terénu, satelitních snímků, silnic a budov.

 

Vybavení silnice a vegetace

Byla také zrychlena práce s vybavením komunikací, stačí pouze označit linii komunikace a vybrat z nabídky jaký chceme umístit prvek. V krajním panelu si dále můžeme nastavit velikost, šířku, rotaci a zvětšení daného prvku. Pokud požadujeme přesné umístění k určitému staničení, od kterého se bude prvek zobrazovat, lze nastavit začátek i konec umístění použití tohoto prvku. Knihovna je rozšířena o nové a realisticky vypadající modely vegetace. Umístění vegetace do plochy je časově nenáročné (výběr plochy pomocí mnohoúhelníkového výběru a následná aplikace na plochu se odehrává v délce sekund). Generování všech modelů je velmi rychlé a na práci velice příjemné.

Napsat komentář