PLATEIA – Profesní nadstavba pro silničáře

PLATEIA je profesionální BIM ready řešení pro projektování, rekonstrukci všech kategorií vozovek od dálnic, rychlostních komunikací, přes místní komunikace, polní a lesní cesty, cyklotras a chodníky atd.

Program PLATEIA ukládá veškerá data projektu do souborů DWG, umožňuje rychlé aktualizace geometrie vyvolané změnami v projektu a výměnu dat v rámci software CGS Labs a software Autodesk. K dispozici jsou Vám rozhraní pro výměnu dat formátu AutoCAD Civil 3D, LandXML a také formát IFC. To s možností využití tzv. Správce vlastností předurčuje program pro nasazení v BIM prostředí, jelikož zajišťuje jak kompatibilní sdílení dat, tak i správu jejich vlastností a uživatelských atributů.

Plateia-grading

PLATEIA disponuje projekčními nástroji pro:

 • digitální modelu terénu,
 • tvorbu zemních těles,
 • nástroje pro návrh vozovek (situace, podélné profily),
 • křižovatek i okružních,
 • nástroje návrhu a editace příčných řezů (v podstatě bez geometrických omezení a nutností využívání programování či stylů sad kódů, jako je tomu v programu AutoCAD Civil 3D),
 • tvorbu 3D těles pozemních komunikací (i mostních či tunelových objektů apod.),
 • tvorba výkazů objemů zemních prací a materiálů,
 • vykreslování hmotnice,
 • speciální nástroje pro rekonstrukce vozovek
  • nástroje regresní analýzy pro optimální přizpůsobení a vytváření podélných profilů na základě stávajících údajů o ose komunikace nebo z geodetického zaměření vozovky,
 • vodorovné a svislé dopravní značení ve 3D, včetně výkazů pomocí aplikace AUTOSIGN.

Plateia-cross_sections

Plateia - 3D_tunel

Podrobnější informace

Chcete-li se o programu, licencování atd. dozvědět více, přejděte na naše webové stránky ADEON CZ – PLATEIA.

Podporované CAD platformy

PLATEIA podporuje verze aplikace AutoCAD Civil 3D, AutoCAD nebo AutoCAD Map 3D, stejně jako BricsCAD Pro a Platinum. Podporovány jsou pouze 64bitové verze!

civil3dlogoAutoCAD logo

Napsat komentář