Přisypání příkopu

Dnes trošku netypický příklad. Ve stávajícím stavu máme příliš hluboký příkop, který chceme přisypat a zjistit kubaturu potřebného materiálu.

Možný postup jak vše namodelovat najdete ve videu v článku.

Prikop

Pomůžeme si hranami zaměřeného příkopu, ty si vyneseme do podélného profilu abychom znali limity.

Pomocí nivelety navrhneme nové výškové řešení příkopu, připravíme vzorový příčný řez a vše nalinkujeme k hranám zaměřeného příkopu.

Pak již jen z koridoru vyrobíme povrch a vypočítáme kubaturu potřebného materiálu.

Napsat komentář