Sejmutí ornice v příčných řezech

V příspěvku najdete postup jak vytvořit povrch definující skrývku ornice v prostoru pod navrženou komunikací (koridorem), nebo pod libovolným ohraničeným staveništěm. ornice Mimo jiné zde také najdete:

  • výpočet kubatury skrývky,
  • zobrazení povrchu ornice v příčném řezu jako samostatný povrch,
  • vytvoření nového povrchu definujícího stav po skrývce.

Napsat komentář