Sewer+ inženýrské sítě – 3D DWG model a podpora IFC formátu

Dnes si ukážeme praktické novinky aplikace Sewer+ ve verzi 2020.1 tentokrát zaměřené na tvorbu 3D DWG modelu a IFC souborů s atributy – tedy možnosti využití software inženýrských sítí Sewer+ pro digitalizaci / BIM prostředí.

Aplikace Sewer+, jak již všichni víme, je nadstavbovým řešením pro inženýrské sítě nad obecným CAD, jako je Autodesk AutoCAD a jeho tzv. vertikál AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D a dalších řešení společnosti Autodesk, tak je také kompatibilním i s řešením BricsCAD či ZW CAD.

S verzí 2020 na přelomu roku přišla i oficiální kompatibilita s verzemi Autodesk 2020 a BicsCAD v20. Nový update nám však přináší některé změny a vylepšení, z nichž některá jsme již zmínili  v článku ZDE a to konkrétně o novém umístění souboru knihovny potrubí a také o možnostech vkládání bloků do situace a podélných profilů. Pojďme se tedy podívat na další možnosti, respektive rozšíření stávajících, které s sebou nová verze přináší.

Spolupracujete-li s investory anebo s projektanty pozemních staveb, silničáři a dalšími, kteří od Vás požadují dodat projekt ve 3D a případně i s atributy pro kooperaci v rámci BIM prostředí – se Sewer+ toto není problém. Dnes si ukážeme právě možnosti pro vytváření 3D objektů potrubních sítí a také možnosti exportu IFC souborů nejen s objekty sítí, ale také s atributy pro potřeby BIM / digitalizace. A to vše při zachování maximální jednoduchosti práce na projektu, jakoby uživatel neopouštěl klasický CAD, včetně zachování jednoduchosti modelu a jeho „datové čistoty“, což s sebou přináší zachování plynulosti práce.

Tvorba 3D DWG souboru

Vyžaduje-li od Vás investor anebo projektant pozemní části, silničář, kolejář a další podklady ve 3D, se Sewer+ to není problém, postačí Vám využít příkaz CDSWDRAW3D. Pomocí tohoto příkazu vyvoláte okno Nastavení trojrozměrného zobrazení, kde máte možnost nadefinovat výkresovou hladinu pro potrubní sítě a šachty, určit zapnutý či vypnutý stav dané hladiny a případně změnit faktor měřítka, je-li třeba zadat.

Pomocí tohoto nastavení (dialog obsahuje menší chyby v překladu, ale již jsou zadány k nápravě 😊 ) vytvoří uživatel 3D model, který je složen z 3D těles (3D Solids).

Díky tomuto jednoduchému postupu a vytvoření opět základních prvků CAD je možné tyto sdílet s dalším profesemi, které mohou například s využitím programu Civil 3D či Plateia a Ferrovia tyto objekty promítnout do zobrazení podélných profilů či příčných řezů, kooridinovat tak svou práci a vyvarovat se tím možným kolizím ještě v projektu – dříve, než bude kontrola provedena např. v sw Navisworks a dalších samotnými BIM koordinátory.

Export IFC souborů

Další možností tvorby 3D modelů a to i s dodání atributů je tvorba IFC souborů (2×3 ve verzi 2020 i 2020.1) včetně možnosti vkládání atributů pro jednotlivé objekty inženýrských sítí, šachet, poklopů a také výkopů.

Možnost přidání atributů těmto objektům je přístupná skrze panel Vlastností – položkou BIM/IFC, kde uživatel zvolí ve stromovém zobrazení Správce projektu objekty, ke kterým je třeba atributy přidat.

My Vám samozřejmě do začátku přidáme naše, které můžete v projektech využít anebo je vzít jako příklad, který bude sloužit pro inspiraci vytvoření vlastní, případně, jakmile bude k dispozici řádná norma, upravit dle jejích požadavků:

  • soubor atributů potrubí
  • soubor atributů šachet

Po volbě dané knihovny vlastností dojde k vyplnění tabulky pro tyto objekty. Ty lze samozřejmě upravovat – tlačítko Upravit, viz také obr. níž a vytvářet si i nové, a poté takto upravený seznam atributů vyexportovat do souboru XML pro využití v příštích projektech a u dalších uživatelů.

Okno pro vytváření nových atributů je znázorněno níž (dostupné pod tlačítkem Přidat). Informace je možné přidávat pro objekty typu:

  • uzlů
  • šachet
  • potrubí
  • výpočtů

a také tzv. uživatelské, tedy další informace ne nutně spojené s danými objekty.

Následně již jen spustíme okno pro export IFC soubrů a to pomocí označení projektu v Platě projektu – pravé tlačítko myši – a výběr volby BIM export…

zde zvolte cestu, doplňte v případě potřeby autora, kdo autorizoval, organizaci… a přeevším zvolte, jaká data mají být v IFC exportu obsažena dle okna Vyberte sítě a dle rozbalovacího řádku IFC Storey, zda se mají vyexportovat potrubí, šachty, výkopy či jen některé z těchto možností.

Upozorníme pak na na obrázku modře zvárazěnný řádek – ten využijte vždy, když odesíláte IFC soubor pro použití v jiném sw než Autodesk Navisworks, kterjému vyhovuje trochu odlišná specifikace IFC souboru. Výsledek pak vypadá např. takto v programu Autodesk Navisworks a dalších.

 

Podporované CAD platformy

SEWER+ podporuje verze aplikace AutoCAD Civil 3D, AutoCAD nebo AutoCAD Map 3D, stejně jako BricsCAD Pro a Platinum anebo ZW CAD.

civil3dlogo AutoCAD logo

 

 

Napsat komentář