Sewer+ inženýrské sítě – knihovna potrubí a bloků v uzlech a šachtách

Dnes si ukážeme praktické novinky aplikace Sewer+ ve verzi 2020.1 spojené se souborem katalogu potrubí, a především velmi užitečné změny pro vkládání bloků do uzlů a šachet, a to jak do situace, tak i do podélného profilu.

Aplikace Sewer+, jak již všichni víme, je nadstavbovým řešením pro inženýrské sítě nad obecným CAD, jako je Autodesk AutoCAD a jeho tzv. vertikály AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D a dalších řešení společnosti Autodesk, tak je také kompatibilním i s řešením BricsCAD či ZW CAD.

S verzí 2020 na přelomu roku přišla i oficiální kompatibilita s verzemi Autodesk 2020 a BricsCAD v20. Nový update nám však přináší některé změny a vylepšení, na které se nyní zaměříme článkem a krátkým videem, další vylepšení si necháme na příště.

Umístění souboru knihovny potrubí

Používáte-li vlastní soubor s definicemi potrubí, pak před instalací nové verze Sewer+ tento soubor s názvem cevi.dat z původního umístění zálohujte, jako obvykle, a následně po instalaci nové verze uložte do nového k tomu určeného umístění, jehož obsah nebude instalací budoucích nových verzí dotčen:

  • Původní cesta k souboru cevi.dat do verze 2020:
    • C:\Program Files\SL-King\Sewer+ 2020
  • Nová cesta k souboru cevi.dat od verze 2020.1
    • C:\Users\Public\Documents\SL-King\Sewer+\cevi

Uživatelsky je pak vkládání informací umístěno na shodných místech, stejně jako ve verzích 2019 a 2020, jak jste byli zvyklí. Výhoda nového umístění však je v nepřepsání souboru potrubí instalací nové verze a jeho snadnější přístupnost.

Umístění souboru knihovny bloků uzlů a šachet

Další novinkou je připravený adresář pro umístění uživatelských bloků (opět jeho obsah nebude budoucími novými verzemi ovlivněn), které je možné vkládat do uzlů potrubí v situaci a také v podélných profilech.

  • Cesta k uložišti bloků je nyní na shodné cestě jako soubor potrubí, jen s rozdílem vlastního adresáře DwgObjekti:
    • C:\Users\Public\Documents\SL-King\Sewer+\DwgObjekti

Do tohoto umístění je vhodné vkládat veškeré bloky, které jsou či mohou být využity pro uzly a šachty do situace i podélných profilů (domovní přípojky, hydranty atd.).

Postup samotného vkládání objektů anebo značek do uzlů a šachet je zmíněn v dříve publikovaném článku Sewer+ Promítání bloků do uzlů a šachet v situaci a podélných profilech.

Celý postup v původním článku zmíněný zůstal nezměněn, avšak uživatel získal dále plnou volnost při editaci umístění promítaného bloku v situaci, kdy pomocí klasických příkazů CAD posunout a otočit je umístění možné změnit – tyto změny si program Sewer+ spojí přímo s daným uzlem / šachtou a při změně návrhu osy je s daným uzle také posunt i vložený blok, ať již byl tedy posunut či otočen příkazem CAD.

Celá funkčnost programu s vkldáním bloků do uzlů v situaci a podélných profilů je také shodná, včetně principu fungování okna spravujícího knihovnu bloků projektu Šablona bloku.

A to včetně v předešlém článku zmíněného nastavení, avšak nově s ohledem na výše zmíněnou cestu pro ukldádání používaných DWG s bloky do adresáře (složky) DwgObjekti.

Po uložení a ukončení práce nad projektem je tak vše kromě nových cest ke knihovnám potrubí a bloků v uzlech shodné. Velmi důležitou novinkou je, že blok takto přiřazený k uzlu / šachtě je s tímto uzlem dynamicky spojen, a tedy jakákoli změna směrového vedení osy potrubí v situaci a nivelety v podélném profilu také změní relativně nastavenou polohu k uzlu plně automaticky.

Přičemž ke změně polohy a natočení vloženého bloku v situaci uživatel využije jen standardních příkazů CAD (posunutí, otočení). Sewer+ tuto změnu zaznamená a při nutnosti překreslení osy zachová uživatelem nadefinované umístění. A samozřejmě, změníte-li také polohu uzlu v situaci nástroji úprav osy, blok změní své umístění automaticky s novým umístěním uzlu / šachty… Snadné, rychlé a přehledné, nemyslíte?

Důležitou a praktickou novinkou s vkládáním bloků spojenou je automatické vytváření souboru dwgobjekti.spo na již výše zmíněné cestě pro ukládání DWG s bloky. Jakmile uživatel jednou uloží projekt v Sewer+ 2020.1 takovéto definice bloku anebo bloků obsažených, vytvoří se i tento soubor – představme si jej jako knihovnu s informací o odkazech na DWG s bloky, jejich pojmenování dle uživatele v okně programu Objekt u v uzlu včetně jejich nastavení zde použitých (zda se má anebo nemá objekt bloku vykreslovat v situaci a podélném profilu, jaký blok z jakého DWG se pro vykreslení použije, jaké bude jeho odsazení a natočení od uzlu, jaké měřítko vložení, pokud se tyto hodnoty zadají číselně v oknech Dialogu pro situaci a profil.

Kromě těchto výhod získáváte tímto vylepšením i rychle dostupnou databázi objektů bloků v uzlech nejen pro aktuální projekt, ale i všechny další projekty a zároveň můžete s kolegy sdílet tuto složku s DWG soubory bloků a souborem dwgobjekti.spo, čímž zajistíte, že budete mít ve firmě všichni shodné bloky a nadosah pro použití přímo v Sewer+ a to bez nutnosti jejich načítání do DWG, případně hledání v jiných umístěních při nových a v současnosti zpracovávaných projektech.

Video ukázka novinek souboru katalogů potrubí abloků k uzlům a šachtám aplikace v Sewer+ 2020.1.

 

Podporované CAD platformy

SEWER+ podporuje verze aplikace AutoCAD Civil 3D, AutoCAD nebo AutoCAD Map 3D, stejně jako BricsCAD Pro a Platinum anebo ZW CAD.

civil3dlogo AutoCAD logo

Napsat komentář