Sewer+ promítání bloků do uzlů a šachet v situaci a podélných profilech

Naše nadstavbové řešení pro inženýrské sítě Sewer+ je praktickým svižným nástrojem pro projektování vnějších sítí, jednoduchost práce v něm si dnes ukážeme na příkladu možnosti vkládání bloků objektů a značek do uzlů a šechet v situaci a podélných profilů.Aplikace Sewer+, pokud by ještě některý z čtenářů náhodou nevěděl, je nadstavbovým řešením pro inženýrské sítě nad obecným CAD, jako je Autodesk AutoCAD a jeho tzv. vertikály AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D a dalších řešení společnosti Autodesk, tak je také kompatibilním i s řešením BricsCAD či ZW CAD. Připomeňme si také, že Sewer+ nezatěžuje nijak Váš CAD systém – systémové požadavky a výkonnost software je závislá pouze na Vámi používané CAD platformě a splnění jejích systémových požadavků, přitom program Sewer+ výrazně urychlý a zpřehlední Vaši práci aniž by s sebou přinášel nutnost jakkoli upravovat Váš současný systém.

Promítání bloků a značek v uzlech a šachtách v situaci a podélných profilech

Samotné promítání objetů se provádí srkze kartu úpravy osy anebo úpravy nivelety.

A následně přejít na příkazovém řádku u zvolené úpravy dané entity (osa/niveleta) do číselné úpravy.

Kde si v nově otevřeném panelu zvolte záložku Šachta a poté tlačítko Vybrat v sekci DWG blok objekt.

Tato cesta nás nasměruje do okna Šablon bloků, kde zvolíme možnost Nový… a zančneme definovat vkládaný blok.

K přímé definici objektů bloků v uzlech anebo šachtách slouží právě karta Objekt v uzlu, kde je možné definovat odděleně objekty pro situaci a podélné profily. Je třeba doplnit:

  • Název objektu
  • případně je možné dodat popisek – sloužící pro vlastní orientaci
  • a dále, je-li třeba, je možné určit, zda se daný objekt v daném umístění vykreslí, v jaké výšce a případně s jakým natočením (polohu a natočení je možné zadat i přímo v situaci relativně a zde není třeba tyto parametry upravovat).

Následně pod tlačítkem upravit pro promítání v situaci anebo podélném profilu se již nachází samotná definice objektů bloků a jejich atributů , vykreslení do hladin, měřítko apod.

Bloky ve výkresu již obasažené stačí vyhledat dle jejich názvu v rozbalovacím menu Název bloku:, bloky v externích výkresech pak zvolíte a vyhledáte pomocí tlačítka Procházet, jak je zmíněno výš.

 

Jakmile si takto připravíte vše potřebné, včetně případných atributů pro kooperaci v BIM v záložce Atribut, pak již přistupte k pojmenování bloku, vložení Vaší poznámky a určete, zda se blok má zobrazovat v situaci či podélném profilu, pokud jste tak již neučinili dřív.

Takto připravené bloky pro promítání jsou poté obsaženy v knohovně v okně s názvem Šablony bloku, o kterém jsme se již zmínili výš. Potřebujete-li tedy tyto bloky vkládat opakovaně, již jen zvolíte daný blok z této knihovny a následně můžete dle Vašich potřeb upravit jeho zobrazení, umístění natočení apod. dle umístění a také skrze okno Šablony bloku – talčítko Upravit… .

Zobrazení bloku pak může vypadat např. pro podélné profily a situaci takto.

Podporované CAD platformy

SEWER+ podporuje verze aplikace AutoCAD Civil 3D, AutoCAD nebo AutoCAD Map 3D, stejně jako BricsCAD Pro a Platinum anebo ZW CAD.

civil3dlogo AutoCAD logo

Napsat komentář