Sewer+ tvorba situace, profilu a křížení vnějších sítí za pár minut

Dnes si ukážeme, jak jednoduché je vytvořit situační výkres vnější sítě, podélný profil a niveletu vedení s určením potrubí a vykreslením křížení sítí v podélném profilu (ať již kanalizační stoky, vodovodu, plynovodu či datové linky) pomocí Sewer+ a to vše nad dynamickým modelem, díky tomu je každá změna v situaci, profilu, dymenze atd. systémem zaznamenána.

Aplikace Sewer+ je nadstavbovým řešením pro vnější podzemí sítě nad obecným CAD jádrem, jako je Autodesk AutoCAD a jeho tzv. vertikály AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D a další, tak je kompatibilním řešením pro CAD programy BricsCAD či ZW CAD. Pokud uživatel nemá k dispozici program AutoCAD Civil 3D, který disponuje velmi propracovaným modelářem terénu, může využít pro ostatní zmíněné platformy vlastní modelář terénu programu v Sewer+, který je jeho součástí.

V následujícím videu, které jsme pro Vás připravili, je ukázka práce, jak např. nad daty z totální stanice, které pro využití v programu Sewer+ mohou být ve formátu:

  • číslo bodu <mezera> souřadnice_X <mezera> souřadnice_Y <mezera> souřadnice_Z <mezera>
  • popis bodu <mezera> číslo bodu <mezera> souřadnice_X <mezera> souřadnice_Y <mezera> souřadnice Z <mezera>

vybudovat digitální model terénu, reprezentovaný v programu trojúhelníkovými 3D plochými (solidy). Tuto síť (terén) následně využít pro propojení se sítěmi a zpracovat daný projekt včetně tvorby podélných profilů, nivelet a křížení sítí.

Tato data jsou poté základem pro možnost tvorby příčných řezů s definicemi materiálů,

výpočet kubatur, který je prováděn automatický a to jak po jednotlivých položkách, tak i s celkovým přehledem objemu výkopu a násypu,

výpočet délek potrubí po jednotlivých potrubích, sítích či pro celý projekt a také materiálové kalkulace potrubí, šachet, poklopů atd.

 

Video – ukázka tvorby situace, podélného profilu a vykreslení křížení vnějších sítí v projektu pomocí aplikace Sewer+.

Podporované CAD platformy

SEWER+ podporuje verze aplikace AutoCAD Civil 3D, AutoCAD nebo AutoCAD Map 3D, stejně jako BricsCAD Pro a Platinum anebo ZW CAD.

civil3dlogo AutoCAD logo

Napsat komentář