Spojení dvou tras do jedné

V tomto příspěvku si ukážeme postup, jak spojit dvě jednotlivé trasy, které na sebe navazují do trasy jedné.

Sloučené trasy

 

Na projektu může pracovat více lidí a úseky komunikace a trasování směrového řešení bývají rozděleny.

V tomto příspěvku si ukážeme jak spojit dvě trasy směrového řešení v jednu trasu, se kterou dále můžeme pracovat.

Trasy jsou vytvořeny v samostatných staveništích. Důležité je to, aby trasy na sebe navazovali ve staničeních.

nastavení počátku trasy

 

Jelikož v Civilu nelze sloučit trasy, pomůžeme si přes Export do LandXML. Každou trasu si vyexportujeme do souboru. Následně tyto soubory spojíme a načteme si nově vytvořený soubor, který bude obsahovat data obou tras.

Důležité na co si dát pozor je součet délek obou tras v upravovaném souboru a překopírování geometrických prvků trasy.

Poznámkový blok

Nově vytvořenou trasu můžeme vložit do nového staveniště, nebo trasu nechat zobrazenou v Panelu nástrojů v Trasách.

Stávajícím trasám můžeme buď přiřadit ve vlastnostech trasy styl – vše vypnuto, nebo jak je zobrazeno ve videu – pomůžeme si izolaci objektů a skrytím vybraných objektů.

Celý postup je zobrazen na videu:

Napsat komentář