Svah násypu v koridoru v omezeném prostoru

Určitě se Vám již stala situace, kdy se svah z prostorových důvodů (ať už je to hranice pozemku, nebo jiná překážka) musí vejít do definované limity.

V dnešním příspěvku si ukážeme jak toho docílit v rámci nastavení koridoru.

Pro nastavení limitního prostoru použitelného pro svahování vytvoříme pomocnou křivku. Křivka následně poslouží k definici cíle svahování. Koridor v průsečících s limitní křivkou rozložíme na regiony. Zdrojový vzorový řez zkopírujeme a upravíme řešený svah dle aktuální situace (levý, pravý, oba). Místo původního svahu se nabízí použít všeobecné podsestavy typu NapojeníOdsazeníNaPovrchu. Takto upravený řez přidáme do regionu vytvořeného dělením koridoru a nastavíme cíle (povrch, odsazení). Pak už stačí jen koridor přebudovat a zkontrolovat výsledek.

Poznámky k videu:

  • kody spojnice a bodu jsou voleny dle nastaveného kodovacího stylu zobrazení příčného řezu
  • pomocná cílová křivka může být Nlinie (jako ve videu), křivka, trasa, sestava úseček

V dalších příspěvcích si ukážeme jak vyrobit svahování omezené hranicí v zemním tělesu, případně tvorbu omezeného svahu s příkopem v zářezu, nebo také jak do příčných řezů doplnit značku limity jako je použitá ve videu.

Napsat komentář