Jak vylepšit export do AutoCAD

Ne vždycky je výkres vytvořený v Civilu 3D přímo připravený pro tisk bez dalších úprav. Zpravidla je potřeba něco doladit, umazat, přikreslit  a podobně. K tomu účelu existuje příkaz pro export C3D výkresu do výkresu se standardy AutoCADu (tedy jednoduché úsečky a texty). Tento nástroj však není úplně dokonalý a z principu převodu 3D křivek […]