Zemní těleso do tvaru střechy

V dnešním příspěvku si ukážeme postup řešení ne úplně obvyklého požadavku na modelaci zemního tělesa. Zadáním je: zemní těleso je limitováno hranicemi po dvou stranách zemní těleso je modelováno od těchto hranic směrem do středu v zadaném sklonu do tvary střechy výstupem je hrana definující vrchol a kubatura zemního tělesa Postup modelace za pomocí koridoru […]

C3D 2015 – Koridor

V koridorech se ve verzi 2015 dočkáme zejména nových možností při zadávání rozšíření koridoru: vložení bodu frekvence koridoru na začátku a konci rozšíření vložení bodu frekvence ve vrcholech objektu sloužícího pro rozšíření možnost definovat odlišnou frekvenci podél zakřivení objektu sloužícího pro rozšíření

Kubatury koridoru trochu jinak

Pokud používáte výpočet kubatur v koridoru pomocí přednastavených kriterii, možná ani netušíte že program nabízí plně manuální zadání zdrojových dat pro výpočet. Můžete tak libovolně kombinovat povrchy pro výpočet, přidávat kromě výkopu a násypu další materiály, nebo dokonce definovat výpočet více než dvěma povrchy.

Křižovatka manuálně

V jednom z předchozích videí jsme si ukázali jak na 3D model křižovatky pomocí průvodce. V tomto příspěvku si ukážeme jak vytvořit jednoduchou stykovou křižovatku manuálně. Návod obsahuje postup jak si připravit podélné profily a jak nastavit koridor. To celé se dá zvládnout za méně než 20 minut.    

Průsečná křižovatka pomocí průvodce

Modelování složitějších 3D objektů jako je křižovatka vyžaduje pokročilejší znalosti práce v Civil 3D. Konkrétně však pro modelování křižovatky program obsahuje průvodce, který pomůže křižovatku vytvořit krok po kroku. Postačí mít připravené: osy podélné profily vzorové příčné řezy křížících se komunikací (plus další pomocné řezy) … a zbytek zvládneme pomocí průvodce

Styly návrhové linie v koridoru

Když tvoříte koridor, ne vždy koridor v půdorysném pohledu vypadá tak jak by jste si představovali. Některé z linií nejsou zobrazené, některé nepotřebné naopak zobrazené jsou. V příspěvku najdete návod jak řídit zobrazování jednotlivých linií v koridoru, jak je rozpoznat a jak upravit jejich styl. Příspěvek navazuje na dřívější příspěvek o kódech v koridoru.