Zemní těleso do tvaru střechy

V dnešním příspěvku si ukážeme postup řešení ne úplně obvyklého požadavku na modelaci zemního tělesa. Zadáním je: zemní těleso je limitováno hranicemi po dvou stranách zemní těleso je modelováno od těchto hranic směrem do středu v zadaném sklonu do tvary střechy výstupem je hrana definující vrchol a kubatura zemního tělesa Postup modelace za pomocí koridoru […]

Kubatury koridoru trochu jinak

Pokud používáte výpočet kubatur v koridoru pomocí přednastavených kriterii, možná ani netušíte že program nabízí plně manuální zadání zdrojových dat pro výpočet. Můžete tak libovolně kombinovat povrchy pro výpočet, přidávat kromě výkopu a násypu další materiály, nebo dokonce definovat výpočet více než dvěma povrchy.

Sejmutí ornice v příčných řezech

V příspěvku najdete postup jak vytvořit povrch definující skrývku ornice v prostoru pod navrženou komunikací (koridorem), nebo pod libovolným ohraničeným staveništěm. Mimo jiné zde také najdete: výpočet kubatury skrývky, zobrazení povrchu ornice v příčném řezu jako samostatný povrch, vytvoření nového povrchu definujícího stav po skrývce.