Zemní těleso do tvaru střechy

V dnešním příspěvku si ukážeme postup řešení ne úplně obvyklého požadavku na modelaci zemního tělesa. Zadáním je: zemní těleso je limitováno hranicemi po dvou stranách zemní těleso je modelováno od těchto hranic směrem do středu v zadaném sklonu do tvary střechy výstupem je hrana definující vrchol a kubatura zemního tělesa Postup modelace za pomocí koridoru […]

Přisypání příkopu

Dnes trošku netypický příklad. Ve stávajícím stavu máme příliš hluboký příkop, který chceme přisypat a zjistit kubaturu potřebného materiálu. Možný postup jak vše namodelovat najdete ve videu v článku. Tento článek mohou číst a komentovat pouze přihlášení uživatelé.Pokud ještě nemáte účet, tak se zdarma zaregistrujte.

Popis řezu ZT

Už jste určitě řešili problém jak nejjednodušeji popsat řez zemním tělesem. Pokud jsou řezy jednoduché a nepředpokládám budoucí úpravu zemního tělesa tak nejjednodušší volba je manuální (polo-manuální pomocí jednoduchých C3D popisků), pokud však očekávám změny v zemním tělese asi bude lepší volba zvolit popis za pomocí dynamických popisků i za cenu složitější konstrukce. Tento článek […]

Trasa ze zemního tělesa

Pokud jste si oblíbili práci se zemními tělesy a naopak koridory Vás příliš neoslovily, přínášíme Vám alternativní postup jak si jednoduchou trasu vymodelovat  pomocí zemních těles. Tento článek mohou číst a komentovat pouze přihlášení uživatelé.Pokud ještě nemáte účet, tak se zdarma zaregistrujte.

Body ze zemního tělesa

Občas je z navrženého zemního tělesa potřeba dostat souřadnice a výšky navržených hran, nebo libovolných jiných bodů v zemním tělese. Ve videu najdete tři způsoby jak body ze zemního tělesa vyrobit.   Tento článek mohou číst a komentovat pouze přihlášení uživatelé.Pokud ještě nemáte účet, tak se zdarma zaregistrujte.

Sejmutí ornice v příčných řezech

V příspěvku najdete postup jak vytvořit povrch definující skrývku ornice v prostoru pod navrženou komunikací (koridorem), nebo pod libovolným ohraničeným staveništěm. Mimo jiné zde také najdete: výpočet kubatury skrývky, zobrazení povrchu ornice v příčném řezu jako samostatný povrch, vytvoření nového povrchu definujícího stav po skrývce. Tento článek mohou číst a komentovat pouze přihlášení uživatelé.Pokud ještě […]

Barevná stylizace výkopu a násypu

Jak jednoduše barevně rozlišit výkop a násyp? Video v tomto příspěvku Vám ukáže jednoduchý návod jak tohoto docílit. Libovolný povrch lze stylizovat tak, aby byly přesně zřetelné oblasti, které se nacházejí v zářezu a plochy, které jsou vůči stávajícímu terénu v násypu. Jako bonbónek pak bude možnost odečíst konkrétní plošnou výměru těchto ploch.   Tento […]