ADEON Civil Tools

Je tu rok 2019 a my pro Vás máme nově k dispozici – aplikaci ADEON Tools, kterou jsme avizovali již na naší akci ADEON BIM OPEN. Věříme, že s novými nástroji, určenými jak pro uživatele AutoCAD Civil 3D, tak i pro čistý AutoCAD využijete čas strávený nad projekty efektivněji a ušetřený čas na přesčasech strávíte třeba na lyžích, protože sněhu je letos dostatek a byla by škoda toho nevyužít.

Adeon Civil Tools

Nová aplikace ADEON Civil Tools vznikla za účelem usnadnit především mravenčí práci na dokončení projektu, jako je kótování v příčných řezech, podélných profilech, vykazování délek obrub a zpevněných ploch apod.

Ukázka aplikace

V následujícím krátkém videu jsme pro Vás připravili ukázku práce s aplikací Adeon Civil Tools.

Jak je z předešlého obrázku a videa patrné, karta aplikace je pojata shodně, jako naše appka ADEON Dopravní značení. Důvod je jasný, myslíme si, že je tato lišta efektivní, přehledná a uživatelem umístitelná kamkoli na pracovní plochu (druhé či třetí obrazovky) a také chceme vizuální stránku našich aplikací ponechat ve stejném duchu, ať si uživatel nemusí přivykat na další a další okna a lišty a namísto toho se věnuje vlastní práci. Pojďme se na stávající funkce podívat.

Karta Popisy

Karta Popisky je stěžejní kartou nové aplikace. Díky ní má uživatel možnost rychle a přehledně popisovat výškovými kótami a kačenami příčné řezy, i podélné profily apod.

Karta je přehledně rozdělena do několika sekcí, díky kterým nastavíte pro popisky vše, co je třeba a nemusíte se myší přesouvat do prostředí Civilu 3D či AutoCADu.

Nastavení Popisů

V této části karty nastavte potřebnou Hladinu, Typ čáry a Typ písma pro popisky, které se chystáte vytvářet. Barva je vždy převzata dle volby hladiny.

Tvorba Popisů

Pomocí aplikace je možné snadno, rychle a přesně popisovat výškovými popisky příčné řezy a podélné profily s automatickým vyplněním hodnoty kót v závislosti na srovnávací rovině řezů, včetně případného přidání šipky sklonu popisku umístěného nad či pod popisovaný objekt.

 

Vykreslení úseček se sklonem

Dále je možné pomocí funkce Úsečky se sklonem vykreslit úsečky s daným sklonem určeným poměrem 1:x či % sklonu. Ty je možné vkládat opět včetně popisu, šipky sklonu i s určením polohy nad, případně pod popisovaný objekt.

Výsledný popsaný příčný řez pak může vypadat např. takto (vložené popisky a úsečky se sklonem jsou modře zvýrazněny):

Karta Texty

Další kartou aplikace je karta Texty. Ta slouží k úpravám výškopisu vloženého ve formátu textu, jehož obsahem je výška zaměřeného bodu. V praxi se projektanti setkávají velice často s nevhodným formátem, který je nutné při absenci např. textového souboru souřadnic zaměření složitě převádět na formát pro AutoCAD a Civil 3D čitelný, tedy např. hodnotu 125.53 (m.n.m.) namísto obdrženého formátu, jako:

  • 125_53_
  • .125.53
  • a mnohé další varianty,

kde si pod znaky „_“ a „.“ můžete představit jakýkoli znak. Také se ne zřídka setkáváme s texty výšek, kdy některé jsou redukované na desítky metrů či metry a jiné jsou v tom stejném DWG uvedeny bez redukce (jako např.: 5_53, 25_53, 125_53). I s takovýmito kombinacemi zadaného textu si aplikace dokáže snadno poradit.

Funkcionalita Texty dokáže automaticky na pár klinutí myší upravit formát takovéhoto textu, přepsat jej během vteřiny v celém výkresu a také s její pomocí uživatel doplní chybějící výškovou informaci o desítkách či stovkách metrů takto radikálně zredukovaných textů výšek do jejich plného znění. Následně již jen jediným tlačítkem myši tyto texty povýšil na Z-tovou souřadnici jejich obsahu a dále již může přikročit k tvorbě modelu terénu pomocí funkcí AutoCAD Civil 3D.

Karta Součty

V pořadí třetí kartou je záložka Součty. Je připravena pro tvorbu výkazů délek a ploch. Tyto jsou vykazovány kumulativně pro jednotlivé hladiny, přímo v prostředí AutoCAD / Civil 3D a to pro délky a plochy zvlášť. Aplikace načtená data z výkresů udržuje v paměti a tak je možné vykázat např. délky křivek a plochy šraf ze dvou různých výkresů.

  

V okně aplikace jsou poté zobrazeny náhledy vykázaných hodnot délek a ploch, které je možné následně jedním tlačítkem vyexportovat do sešitu MS Excel.

Výkaz v sešitu Excel následně obsahuje nejen kumulativní hodnoty pro délky křivek a ploch šraf, ale také zobrazuje jednotlivé sčítané položky délek a ploch (šraf), pro potřeby detailního vykazování např. ploch, obrub, žlabů apod.

 

Karta Servis

Poslední kartou aplikace je záložka Servis. Ta slouží pro správu licence, ale také pro možnost odměřování ve 2D. Všem uživatelům se jistě stává, že při potřebě odměření v situaci nad povrchem či koridorem dojde k odečtení 3D vzdálenosti namísto kýžené 2D hodnotě délky. Z tohoto důvodu jsme do okna aplikace přidali jednoduchou funkci (tlačítko) právě pro odměření ve 2D, díky kterému dojde k rychlému a bezpečnému odměření ve 2D, k zobrazení této hodnoty, hodnoty 3D vzdálenosti a zobrazení souřadnic.

  

Poděkování a možnost zasílání tipů pomocí aplikace

Chtěli bychom na závěr článku tímto poděkovat našim uživatelům, kteří nám zasílají tipy pro úpravy a doplnění. Jsme rádi, že jste spokojeni a věnujete svůj čas na zasílání cenných podnětů. Abychom Vám práci ulehčili a také případně motivovali ty z vás, kteří se o své tipy zatím nepodělili, dodali jsme na kartu Servis k sekci aktivace přímou možnost nám skrze aplikaci zasílat zpětnou vazbu.

Jakmile Vás tedy při práci potká nápad na vylepšení, sáhněte po tomto tlačítku a dejte nám tak jednoduše a rychle vědět.

Postup aktivace

Nová aplikace ADEON Tools, jejíž součástí je aplikace ADEON Civil Tools a aplikace Dopravní značení, vyžaduje provedení nové instalace a aktivace licence. A to jak pro ADEON Civil Tools, tak ADON Dopravní značení.

Po instalaci aplikace následně prosím již pokračujte s aktivací, pro oba moduly (Civil Tools i Dopravní značení) jak jste zvyklí dle Postupu aktivace. Moduly jsou na sobě nezávislé, aby si uživatel mohl vybrat, zda bude používat oba či jeden z nich.

Máte tipy, inspiraci či jste nalezli v aplikaci chybu

Pokud máte zkušenosti s prací v aplikaci ADEON Tools (Civil Tools i Dopravního značení) budeme Vám vděční za jakékoli tipy pro zlepšení či nahlášení nalezené chyby. Již stávající uživatelé vědí, že v průběhu roku vydáváme, je-li to třeba, průběžně opravy a rozšíření. Aplikace je zde pro Vás a tak zpětná vazba vyplývající z jejího užívání je velmi důležitá a napomůže dalšímu vývoji.

Kompatibilita aplikace

Aplikace ADEON Tools je kompatibilní s Autodesk AutoCAD a Civil 3D..

civil3dlogoAutoCAD logo

V případě zájmu o aplikaci ADEON Tools přejděte na náš CAD e-shop a nebo kontaktujte Vašeho obchodníka Adeon CZ, případně naše obchodní oddělení.

Napsat komentář