Vánoční dárek – nové podsestavy ke stažení

Jelikož se blíží doba Vánoční, obchodní partneři si navzájem přejí šťastné svátky k čemuž patří předání drobných dárku. Rozhodli jsme se, že v tomto nebude pozadu a proto jsme našim čtenářům připravili zdarma ke stažení uživatelské podsestavy.

Jedná se o podsestavy vycházející z ČSN podsestavy SměrověNerozdělenýJízdníPruhKlopeníCZ sloužící pro definici jízdních pruhů. Tato podsestava však je složena z dvou protisměrných jízdních pruhů. Někdy však potřebujeme vytvořit jen jeden pruh, nebo naopak přidat další jízdní pruhy.

Pro tento účel jsme připravili podsestavu pro definici jednoho jízdního pruhu a to hned ve třech variantách s různě řešeným příčným sklonem. Oficiální ADEON CZ podsestavy se tak rozrůstají na šest kusů, spolu s našimi obrubníky a chodníky.

Kódování a popis podsestav zcela vychází z ČSN podsestav, tzn. máte-li připravený styl pro popis řezů tvořených ČSN podsestavami, nebo jste-li zvyklí na jejich kódování, u těchto podsestav Vás nic nepřekvapí. Kódovací diagram jednotlivých bodů, linií a tvarů naleznete v nápovědě ČSN podsestav jelikož jsou totožné.

Adeon CZ podsestavy jsou ke stažení zde!

Podsestava – JednoduchýJízdníPruh.pkt

Tato podsestava je základní podsestavou, vše v podsestavě je řízeno manuálně. Je možno specifikovat šířku pruhu a vodícího proužku, tloušťky jednotlivých konstrukcí (celkem 6 vrstev), a manuálně zadat sklon vozovky a pláně. Podsestava se pak chová jako konstantní prvek s výchozími zadanými hodnotami. U této podsestavy se strana řídí podle znaménka „+ a -“ zadaného u šířek.

Podsestava – JízdníPruhKlopení.pkt

Tato podsestava je co se týká šířkových parametrů a konstrukcí totožná s předchozí podsestavou. Klopení vozovky a pláně je však zcela řízeno podle výpočtu klopení konkrétní osy. Parametry jsou nastaveny následovně:

  • klopení vozovky je řízeno podle klopení vnějšího jízdního pruhu ve výpočtu,
  • klopení pláně vychází z klopení vnitřního jízdního pruhu ve výpočtu.

Doporučený postup tedy je vypočítat automatické klopení pláně a následně do sloupce výpočtu pro vnitřní pruhy (vlevo a vpravo) upravit hodnoty aby odpovídaly průběhu pláně.

Podsestava – JízdníPruhAutoPláň.pkt

Základní parametry jsou opět stejné jako u jednoduché podsestavy. Klopení vozovky je řízeno výpočtem podle parametru klopení vnějšího jízdního pruhu. Pláň je pak automaticky řízená podle klopení vozovky.

Ve výchozím stavu je sklon pláně -3,0%, až do sklonu vozovky 2,5%, ve chvíli dosažení této hodnoty se pláň překlápí na +3,0% a od bodu vozovky ve sklonu větším než 3,0% je pláň totožného sklonu jako vozovka. (Limitní hodnoty sklonu pro změny pláně je možno řídit pomocí parametru pokud výchozí nastavení nebude vyhovovat).

Jak podsestavy do Civilu3D dostat naleznete ve videu. Postup je standardní, vstupem je PKT soubor, který se načte do paletky s podsestavami.

Výchozí podpora je pro AutoCAD Civil3D 2013, kde je SubassemblyComposer, pomocí kterého jsou podsestavy vytvořeny, standardně dostupný v rámci instalace. Pro starší verze programu (2011 a 2012) je pro předplatitelé subscription dostupný podpůrný instalační balíček, který umožní podsestavy používat.

Bohužel podsestavy neumí předávat (referencovat) informace do navazujících připojených podsestav, tak jak to umí ČSN podsestavy. Nicméně na řešení tohoto problému se dále pracuje, a pokud se nám jej podaří prolomit, můžete očekávat update těchto podsestav.

Napsat komentář