Vyhlazení vrstevnic povrchu

Z blízka se podíváme  na často se vyskytující problém křížících se vrstevnic a ukážeme si jak se tomuto jevu vyvarovat.

Rovněž se podíváme na volbu vyhladit povrch, jak funguje a co je jejím výsledkem.

vyhladit

Ve vlastnostech stylu povrchu je standardně přednastavena volba vyhlazování vrstevnic. Tu můžete vypnout, nebo zvolit styl vyhlazování. Na výběr je vyhlazení pomocí vkládání vrcholu, nebo podle křivky typu spline. Pozor! tento způsob vyhlazování vrstevnic ja však příčinou občas se vyskytujícího problému s překrývajícími se vrstevnicemi. Pokud se Vám v povrchu vrstevnice překrývají a rádi by jste se tomu vyhnuli, stačí ve stylu povrchu vypnout volbu vyhlazovaná vrstevnic, nebo upravit její intenzitu.

Druhou alternativou jak upravit plynulost vrstevnic je fyzický zásah do povrchu a úprava jeho struktury. Oproti první variantě nedojde pouze k úpravě zobrazení ale i k úpravě samotných dat, tím pádem se úprava promítne i do řezů povrchu. Vyhlazení do povrchu vloží nové body a upraví tak celou triangulaci

K dispozici jsou dvě varianty vyhlazení:

  • krigování
  • metoda interpolace sousedních bodů

Více informací k oběma způsobům naleznete v nápovědě k funkci.

vyhladit2

 

Napsat komentář