Vyspádování dna příkopu

Koridor nám sice jednoduše vymodeluje příkop, rigol, nebo patní příkop podél trasy, ne vždy je ale tento příkop funkční a je potřeba upravit jeho spád. V dnešním videu naleznete postup jak spád dna příkopu upravit.

prikop

Pro nastavení spádu příkopu můžeme využít následující alternativy

  • transformace hrany koridoru do podélného profilu;
  • druhou alternativou se stejným postupem je návrh nové nivelety, která bude definovat výškový průběh příkopu;
  • další možností je definice návrhové linie z koridoru (tato varianta má nevýhodu v tom, že není přímo zobrazena v podélném profilu).

Napsat komentář