Zprávy a výpisy v Civilu

Dnes se podíváme na krátký a jednoduchý tip. Jedná se o Zprávy a výpisy, které jsou občas v Civilu opomíjené případně málo využívané. Jde o vytvoření výpisu ať již  např. Trasy, Koridoru, Bodů, Potrubí, Povrchů.

Hlavní body

 

V Civilu v Sadě nástrojů nalezneme Zprávy a výpisy, ty Vám poslouží pro vyexportování libovolných dat Vašeho projektu. Program Vám nabízí několik základních rozdělení (Trasy, Koridor, Parcely…) , ve kterých naleznete podrobnější dělení jaký výpis lze vytvořit.

Zprávy a výpisy

 

Můžete si také ve výpisu nastavit údaje o Všem projektu, které se při vytvoření výpisu zobrazí. Jedná se například o údaje Vaší firmy, udaje o klientovi. Možnost nastavení těchto údajů nalezneme v následujícím obrázku.

Nastavení výrazu

V menu nastavení výkazu, můžeme také nastavit přesnost s jakou se nám body geometrie, body zaměření,… budou zobrazovat. Dále také můžeme nastavit možnosti zaokrouhlení.

přesnost

 

Jakmile vše nastavíte, můžete přejít k vybrání vlastního výpisu. Spuštění výpisu se provede klepnutím na vybranou položku pravým tlačítkem myši a vyberete Spustit. Poté budete zadávat objekty k exportu (v mém případě budu vybírat trasu Osa). Pokud máte ve výkresu více tras či objektů, můžete výběr také uskutečnit tlačítkem vybrat z výkresu, následně označíte vše u čeho bude proveden výpis.

Trasy - úseky trasy

 

Zbývá už jen výpis uložit. Máte na výběr několik formátu pro uložení. Html verzi, která se otevře v prohlížeči, dokument typu Word (.doc) a Excel (.xls), textový dokument (.txt) a poslední je soubor typu PDF (.pdf).

Soubor uzložit do

Při moji ukázce jsem vybral typ souboru Sešit Excel. V excelu můžete dále výpis upravovat dle Vašich představ.

export do excelu

Navážeme na předchozí příspěvek Export souřadnic bodů z koridoru v zadaném intervalu. Můžete si také nechat vygenerovat výpis bodů ve staničení příčných řezů.

Sada nástrojů – Zprávy a výpisy – Koridor – Výpis Příčných Řezů – Spustit.

Tvorba výrazů

V tabulce vyberete příslušný koridor, trasu a v seznamu návrhových linií ty linie u kterých budou vypsány v příčném řezu body. Dále můžete nastavit výpis na celou délku trasy nebo ji omezit a také nastavit interval staničení.

Zpráva se následně uloží do předem definovaného adresáře, nebo vyberete vlastní umístnění a v jakém souboru bude výpis uložen. Následně stiskněte tlačítko – Tvorba výrazů a otevře se Vám soubor s výpisem bodů v zadaných staničeních.

export civil - řezy

Napsat komentář